استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
اخبار جبهه ملی
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
13 اسفند 1391       بازگشت به صفحه قبل 
خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشداو در روزبیست ونهم اردیبهشت ماه 1261 درتهران چشم به جهان گشود و در روز چهاردهم اسفندماه 1345 در همین شهر جان به جان آفرین تسلیم کرد.او در سراسر عمر84 ساله خود در راه استقلال ایران و آزادی ورفاه وسعادت ملت ایران مبارزه کرد.و درطی سالها مبارزات خود بارها خود و خانواده اش را درمعرض خطرنابودی قرار داد. او از دوران جوانی در جرگه آزادیخواهان بود وبا انقلاب مشروطیت همراه و همگام شد وپس از پیروزی انقلاب مشروطیت در اولین دوره مجلس شورای ملی از طرف مردم اصفهان به نمایندگی مجلس انتخاب شدولی اوبدلیل اینکه برطبق قانون انتخابات هنوز شرایط سنی لازم برای نمایندگی را پیدانکرده بوداین نمایندگی را نپذیرفت واحترام عمیق خودرا به قانون به همگان نشان داد. اوبا کودتای سوم اسفند 1299 که توسط سیدضیاءالدین طباطبائی ورضاخان میرپنج و برطبق نقشه استعمار مکار انگلیس به اجرا درآمد،به مبارزه ومقابله پرداخت و هیچگاه این توطئه استعماری را نپذیرفت وبا وجود مخاطرات جدی وسنگین ، برای ازبین بردن اثرات ونتایج شوم آن کودتا و دیکتاتوری حاصل از آن از هیچ کوشش ومبارزه ای دریغ نورزید. او درسال 1304 در کسوت نمایندگی مردم تهران در دوره پنجم مجلس شورای ملی یکه وتنها،شجاعانه با سلطنت رضاخان پهلوی به مخالفت برخاست ونخستین سنگ بنای مقاومت ومقابله با بیش از نیم قرن استبدادسلطنت پهلوی را پایه نهاد. اویکی ازمعدود رجال ملی صدر مشروطیت بود که توانست به گونه ای معجزه آسا از زیر تیغ دیکتاتوری 20 ساله رضاخانی جان بدربرد وبتواند اهداف آزادیخواهانه وپیام انقلاب مشروطیت را به نسل های بعداز شهریور 1320 منتقل نماید. او در اولین انتخابات پس ازسقوط رضاخان به عنوان نماینده اول مردم تهران به دوره چهاردهم مجلس شورای ملی واردشد. او درنطق خود درتاریخ 16 اسفند اسفند 1322 درمجلس چنین گفت :
« هیچ ملتی درسایه استبداد بجائی نرسید.آنها که دوره20 ساله را بااین دوره که ازآزادی فقط اسمی شنیده ایم مقایسه میکنند ونتیجه منفی میگیرنددر اشتباهند زیرا سالها لازم است که به عکس العمل دوره 20 ساله خاتمه داده شود.دیکتاتور شبیه به پدریست که اولاد خودرا از محیط عمل وکار دورکند وپس ازمرگ خود اولادی بی تجربه وبی عمل بگذارد...پس مدتی لازمست که اولاد او مجرب و مستعد کارشود یاباید گفت که درجامعه افراد درحکم هیچ اند وباید آنهارا یک نفر اداره کند واین همان سلطنت استبدادی است که بود... مجلس برای چه خواستند وقانون اساسی برای چه نوشتند؟ ویا باید گفت که حکومت ملی است وتمام مردم باید غمخوار جامعه ودر مقدرات آن شرکت نماینددر این صورت منجی و پیشوا مورد ندارد. اگر ناخدا یکی است هروقت که ناخوش شود کشتی در خطر است ووقتی که مرد کشتی به قعر دریا میرود ولی اگر ناخدا متعدد شدناخوشی ومرگ یک نفر در مسیرکشتی موثر نیست..» . او درهمان دوره مجلس شورای ملی طی سخنرانیها وبا تشریح مواضع خود،سیاست موازنه منفی وعدم وابستگی را در مقابل تحرکات مزدوران انگلیس و شعارهای عوامل شوروی تبیین نمود وتوانست این سیاست را به پیش ببرد واز منافع ملی ایران حراست نماید. او در آبانماه 1328 برای تامین آزادیها ، ازجمله آزادی انتخابات،سازمان جبهه ملی ایران را بنیان گذاشت وبا مبارزات خود موفق شد به اتفاق 8 نفرازیاران وهمفکران خود به دوره شانزدهم مجلس شورای ملی واردشود و همین نفرات معدود بودند که با پشتیبانی اکثریت قاطع ملت ایران درسراسر کشور توانستند قانون ملی شدن صنعت نفت را درتاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب نهائی برسانند. اودرتاریخ دهم اردیبهشت 1330 برای اجرای قانون ملی شدن نفت در سراسرکشورقبول مسئولیت نموده وپست نخست وزیری را پذیرفت . اودرمقام نخست وزیری در اولین بخشنامه ای که صادر کرد به شهربانی کل کشور دستور داد که روزنامه ها بایدآزاد باشند وهرمطلبی که راجع به شخص او بنویسند هیچکس حق تعرض به آنهارا ندارد واینچنین از آزادی قلم وبیان حمایت کرد.اودر مدتی کمترازدوماه ازشروع مسئولیت خود درتاریخ29 خرداد1330 ازشرکت نفت انگلیسی خلع ید به عمل آورد وبه غارت منابع نفتی ایران نقطه پایان نهاد .او پس از اجرای قانون ملی شدن نفت،شخصا در مجامع جهانی مانند سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی لاهه حضور یافت وبه شکایات دولت استعماری انگلیس به نحوی موفقیت آمیز پاسخ داد وحقانیت ملت ایران را به گوش جهانیان رسانید وتحسین واحترام همه ملل جهان به ویژه ملل استعمارزده مشرق زمین رابه نهضت ملی ایران جلب نمود.او دردوران نخست وزیری ودر جریان مبارزه ضد استعماری خودبا توطئه های پیاپی عوامل داخلی استعمار ودر راس آنها شاه ودربار پهلوی وهمچنین عوامل نفوذی که همیشه به درون جنبش ها فرستاده میشوند،وباتحرکات خائنانه حزب توده روبرو بود وتاحد توان وتاحد ایثار جان خود با همه این توطئه هامقابله نمود. وتوطئه هائی مانند30 تیر1331 ،نهم اسفند1331 ، قتل رئیس کل شهربانیش در اردیبهشت 1332 وکودتای 25 مرداد32 را ازسرگذراند وسرانجام دولت ملی او با کودتای ننگین 28 مرداد 32 که باطراحی اینتلجنت سرویس انگلیس واجرای مشترک آن سازمان با سازمان سیای آمریکا واطلاع وتایید اتحاد جماهیرشوروی صورت پذیرفت ساقط گردید.او پس از کودتای نفرت انگیز 28 مرداد به زندان افتاد وتا پایان عمرش را دراسارت به سربرد وپس از درگذشت اودر14 اسفند 1345 ،رژیم دیکتاتوری شاه ازبرگزاری مراسم تشییع وخاکسپاری اودرکنار شهیدای 30 تیر ممانعت بعمل آورد وناچاردر همان اطاقی که محل زندگیش در دوران اسارت بود در قلعه روستای احمدآباد به خاک سپرده شد اودر سراسر زندگی سیاسی پربار واثرگذارش هرگز به ملت ایران دروغ نگفت.اودر طول زندگی پر فراز ونشیب خود درهر مقام ومنصبی ، پاک ودرست باقیماند وهرگز امکان سوء استفاده از اموال مردم را درحوزه مدیریتش به احدی نداد.او به آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی عمیقا باور داشت ودرتمام طول زندگی برای تحقق این سه اصل نجات بخش مبارزه نمود. او مصدق بود ، دکترمحمد مصدق .
و امروز هزاران دریغ وافسوس که درسی وچهارمین سال انقلاب ملت ایران که برای تحقق آزادی واستقلال وعدالت صورت پذیرفت.هنوز حاکمیت جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم بزرگداشت چهل وششمین سالروز درگذشت ابرمرد تاریخ ایران ، دکترمحمدمصدق ممانعت بعمل میآورد واز ادای احترام ملت ایران نسبت به آن شخصیت بزرگ وفراموش ناشدنی تاریخ جلوگیری مینماید .
تهران – 13 /12 /1391
جبـــهه ملــــی ایــــران
بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما