استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
خارج از کشور
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
برای رسيدن به آزادی چه بايد کرد؟/يادداشت هفته
10 آبان 1389       بازگشت به صفحه قبل 
يادداشت
برای رسيدن به آزادی چه بايد کرد؟

زيستن در نظام ارباب رعيتی و جامعه ای که بر اساس طبقه بندی اشراف ، نجبا و علما، عوام الناس، خودی و غير خودی شکل می گيرد روان انسان ها را آزرده و فرهنگ بدبينی و سرخورده گی، بر اکثريت جامعه مسلط می گردد.
ما ايرانيان نه فقط در صد ساله اخير ، بلکه قرن ها است که زنجير ستم فرمانروايان خودکامه و متوليان مذهبی را، برجان و روان خود احساس می کنيم. بدين سبب است که انسان ايرانی همواره به همه کس و همه چيز با بدبينی و شک می نگرد. از اجتماعی بودن و همجوشی اعتقادی گريزان است و تحمل شنيدن سخنی جز آنچه خود می پندارد، ندارد و در شرايط بحرانی و تغييرات اجتماعی، چون شناحتی از مخاطبان خويش ندارد، نميتواند به هيچ فرد و يا هيچ گروه اعتماد داشته و پذيرای ديدگاه های آن ها شود.
چنين بدبينی يک سو نگرانه کاملا در راستای خواست خودکامگان و گستردگی و جاودانه ساختن نفاق و بدبينی در جامعه است تا بستر آرامی برای خودکامگان فراهم آورد.
مردم ايران درطول صد سال گذشته سه بار کوشيده اند که زنجيرهای استبداد را بگسلند (انقلاب مشروطه، نهضت ملی کردن صنايع نفت و انقلاب بهمن پنجاه هفت) تا بتوانند همچون انسان های متمدن در اجتماعی بدور از ترس، وحشت ، زندان ، شکنجه ، اختناق و ترور، يأس و بدبينی در آرامش وامنيت زندگی کنند. اما در هر سه رخداد در اوج پيروزی مواجه با شکست شدند و بار ديگر به ژرفای استنبداد درغلطيدند.

چرا؟ چه عاملی باعث اين شکست ها بوده اند؟ برای پيروز شدن دريک مبارزه لازم است شهروندان به خواسته های خود آگاهی کامل داشته باشند. منافع ملی و حقوق انسانی خود را بدانند. بايد بدانند آزادی چيست، استثمار شدن و استثمار کردن چه معنی دارد. بايد بپذيرند و باور داشته باشند همه انسان هايی که در يک مجموعه خاکی بنام شهروندان يک کشور زندگی ميکنند دارای منافع مشترک هستند و هر فرد آنها دارای همان حقوقی ميباشد که ديگر شهر وندان با هر موقعيت فردی و اجتماعی دارا هستند. «تفکر من و برای من» نبايد معنی و مفهومی ناشته باشد. هيچ کس فرمانروا يا فرمانبر زائيده نشده است و همه در برابر قانونی که به تصويب اکثريت شهروندان رسيده باشد بايد مسؤل و پاسخ گو باشند. تفکر تعيين شدن سرنوشت انسان ها قبل از تولد، بازمانده باور های ماقبل تاريخ ميباشد که مبشرين آنها متوليان اديان بوده و هستند تا آنکه انسان ها در يک قالب ذهنی از پيش طراحی شده گرفتار، و ناخود آگاه باور داشته باشند که روند چگونه زندگی کردن آنها از پيش تعيين شده است.

جنبش مردم ايران بعد از تقلب انتخاباتی سال هشتاد هشت، درحالی که برمبنای جبرتاريخ درکشتی نظام خودکامه شورش درون سازمانی آغاز شده ، نشانگر واقعيتی است که ديريا زود خودکامگان اين مرزو بوم نيزهمچون همسانان ديکتاتور خود در گستره گيتی بدان سرنوشت دچار خواهند شد.

اعتراضات خيابانی گروه ها و طبقات مختلف شهر وندان ايران در خرداد و تير سال هشتاد هشت و اعتراضات مدنی گاه به گاهی که برخلاف تبليغات نظام با فروکش کردن اعتراضات نظام واکسينه شده است، هنوز ادامه دارد.

همه جهانيان شاهد هستند که در جامعه امروز ايران ابر انسان هائی زندگی ميکنند که گرانبها ترين مايملک خويش «زندگی و آزادی» خود را در طبق اخلاص گذارده رو در روی نظام خودکامه قرار ميگيرند. آن ها سلامت خود و امنيت فاميل خويش را در معرض خطر قرار ميدهند تا خود و هموطنان آنها از گردابی که در آن گرفتار شده اند رهائی يابند. اما به نظر ميرسد بخشی از ساحل نشينان امن هنوز از تفکر « من » خارج نشده و ديدگاه « ما » را نپذيرفته اند. فارغ از اينکه شرايط جهانی و موقعيت امروز کشور چنين تفکری را پذيرا نخواهد بود. زمان آن رسيده که افراد و گروه هايی که از دموکراسی و حقوق انسانی سخن ميگويند در عمل نيز واقعا چنين باشند. انتقاد از افراد و گروه هايی که در هر حال در راه رسيدن به آزادی تلاشی ميکنند سم مهلکی برای جنبش دموکراسی خواهی مردم است. اين انتقادات و مخالف خوانی ها بزرگترين دست آوردی است که نظام در طی سی و دو سال گذشته داشته است. و تنها بازده آن خراب کردن روحيه مبارزين داخل کشور ميباشد.

رسيدن به دموکراسی و برخورداری از حقوق انسانی شهروندان کشور هايی که در پانزده سال اخير آزادی خود را بدست آورده اند، ثمره همبستگی همه مردم وسازمان های سياسی و غير سياسی کشور های آزاد شده هستند. تجربه مبارزات و راه های رسيدن به آزادی و رهايی از سلطه نظامی که با استفاده از درآمد های منابع ملی مبادرت به استخدام جنايت کاران داخلی و آدمکشان حرفه ای بين المللی ميکند، همان طور که دراعتراضات خيابانی خرداد و تير ماه سال هشتاد هشت شاهد آن بوده ايم راه کار هايی دارد تا بتوانند هزينه مبارزه را به حداقل برسانند.

اين راه کار ها بستگی کامل به همکاری گروه ها و سازمان های سياسی و انجمن ها و اتحاديه های انديشمندان و متفکرين تاريخ شناس دارد که همت همه آزاد انديشان ايرانی در داخل کشور و در غربت را طلب ميکند.

پاينده ايران و برقرار باد همبستگی تمام افراد ملت ايران در راه رسيدن به آزادی و رهايی ميهن

بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما