استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
جبهه ملی اروپا
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
پیام جبهه ملی ایران – اروپا به ملت ایران
6 اسفند 1385       بازگشت به صفحه قبل 
پیام جبهه ملی ایران – اروپا به ملت ایران

تصویب قطعنامه شماره ١٧٣٧ به اتفاق آراء در سازمان ملل ، که حاوی هشدارها وتحریمهای متعدد به جمهوری اسلامی است ، بیانگر انزوای کامل جمهوری اسلامی درصحنه بین المللی وورشکستگی سیاسی حکام ضدمردمی فعلی ایران است . تصویب این قطعنامه، افزایش قابل ملاحظه نیروهای نظامی ایالات متحده درخلیج فارس وآرایش جنگی این نیروها را به دنبال داشته است . ادامه اتمسفرجنگی ، اتخاذ موضع گیریهای انعطاف ناپذیرازجانب طرفین ، اعلانهای جنگ طلبانه وتحریک آمیزوآماده کردن افکار عمومی برای شروع جنگ ، همه خبر ازفاجعه ای قریب الوقوع باابعاد غیرقابل پیش بینی می دهد .
شکی نیست که قدرتهای خارجی ودرراس آنها ایالات متحده آمریکا ، برای تحکیم سلطه خودبرمنطقه وتضمین جریان بلاوقفه شریانهای نفتی ، درحمله به ایران ، باوجود مخاطرات وعواقب احتمالی آن ، تردید زیادی به خودراه نخواهندداد . لکن، نباید فراموش کرد که مقصراصلی دربه وجودآمدن این بحران خطرناک، همانا حکام جمهوری اسلامی هستند که ازیکطرف به نام مذهب ، خفقانی قرون وسطایی برمیهنمان حاکم ساخته ، تمام آزادیها وحقوق مدنی را ازمردم ایران سلب ، مطبوعات آزادراتعطیل ، زندانها راپرازبهترین فرزندان کشورمان کرده و ازطرفی با اتخاذ سیاستهای جنگ طلبانه ،دخالتهای تنش آفرین درلبنان وفسطین و موضع گیری هایی که هیچ ارتباط ونفعی برای کشورمان درآن متصور نیست، کاررا به جایی رسانده که ایران به عنوان کانون اصلی حمایت مالی وتسلیحاتی گروههای تروریستی ومنبع ناامنی وتنش درمنطقه شناخته شده است . مجموعه این سیاستها واقدامات ایران شکنانه ، اوضاعی بس بحرانی وخطرناک است که هرلحظه ممکن است به جنگ وهرج ومرج وویرانی گسترده ای درمنطقه وکشورمان بیانجامد. ما آیت الله خامنه ای ودیگر مسئولین رده اول جمهوری اسلامی را مقصر این شرایط میدانیم.
رهبران جمهوری اسلامی دارند با آتش بازی می کنند . آنها نیز ، همچون اولین رهبررژیم ، جنگ رانعمتی می دانند تا بتوانند برسلطه خودبرملت وچپاول منابع وثروتهای کشور بی مانع و رادعی ادامه دهند ، غافل ازاینکه، اینبارتمام دنیارا با خود مخالف ساخته اند وبجز دوسه گروه تروریستی درخاورمیانه،هیچ حامی دیگری درجهان ندارند . با این وجود، علایم ترس وسراسیمگی درصحنه آرایی جدیدی که به سرعت درحال شکل گرفتن است ، خودراظاهرساخته است . رفسنجانی ، باز به صحنه آمده است تا تقصیرهمه مشکلات وگرفتاری ها را به گردن احمدی نژاد بیندازد وخود مجددا قدرت را تصاحب کند . بدین ترتیب ، جمهوری اسلامی با تمام تضادها وتناقضات درونی اش دو گزینه را به منظورنجات خودش پیش روی ملت ایران گذاشته است : گزینه اول : جنگ طلبان ، که می خواهند هستی ملت ایران را به آتش بکشند وگزینه دیگر، آقای رفسنجانی ، یکی ازبزرگترین جنایتکاران وغارتگران ثروتهای ملی ایران دردوران جمهوری اسلامی .
در حالی که ، ملت ایران، نه خواهان جنگ است ونه فریب مانوورهای مصلحت اندیشانه وریاکارانه امثال رفسنجانی رامی خورد، زیرا اینهاراخوب شناخته ومی داند که این جماعت را کاری به منافع ملی ایرانیان نیست ، بلکه تمام هم وغمشان برای ادامه چند صباحی حکومت برای غارت منابع ملی است .
جبهه ملی ایران – اروپا ، همچنانکه دراولین پلونوم (پیش کنگره) خود درمهرماه ١٣٨٥ عنوان کرده است ، "دولت وحاکمیت جمهوری اسلامی ازهیچ منظری نماینده منتخب مردم ایران نیست . نظام جمهوری اسلامی حاکم درایران ناقض حاکمیت ملی وحقوق بشر درایران است . ما راه برون رفت ازاین شرایط بحرانی وخانمانسوزرا برکناری نظام جمهوری اسلامی می دانیم . باید هرچه زودتر اختیارات بدون مسوولیت لغو شود ، نهاد دین ازحکومت جداو درگزینشی آزادودموکراتیک حاکمیت ملت تامین گردد ". آیت الله خامنه ای که مسولیت تمام این شرایط بحرانی را دارد، میتواند هنوز پیش از انکه تاریخ از اوبه عنوان محمد علی شاه یا احمد شاه بی اختیار یاد کند با پس دادن حاکمیت به ملت، خود را تا سطح مظفرالدین شاه ارتقا دهد.
در این شرایط حساس، جبهه ملی ایران – اروپا، تمام نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی رافرامی خواند که با احساس مسوولیت دراین برهه حساس تاریخی اختلافات خودرا کناربگذارند و به مسوولیت ملی وانسانی خود عمل کنند . جبهه ملی ایران – اروپا براین نظراست که این نیروها می توانند حداقل حول خواسته آزادی فوری وبی قید وشرط زندانیان سیاسی اقدامات مشترک ویکپارچه ای رابا هم سازماندهی کنند که نهایتا می تواند رژیم جمهوی اسلامی را درشرایطی کنترل شده وادار به عقب نیشنی بنماید . ما این هدف فوری وحیاتی را به چند دلیل برگزیده ایم :
یک – بهترین فرزندان این مرزوبوم درسیاهچالهای یک رژیم قرون وسطایی ، به نام جمهوری اسلامی ،تحت انواع واقسام آزارواذیت وتوهین وشکنجه جسمی وروانی قراردارند واین شایسته ملتی بیداروآگاه نیست که این فرزندان خودرا ، که زندگی شانرادرگرو بهروزی وخوشبختی کشورشان گذاشته اند، به دست فراموشی بسپارد .
دو – خواست آزادی فوری وبدون شرط زندانیان سیاسی خواستی ا ست که هیچ نیروی ملی ودموکرات نمی تواند مخالف آن باشد و
سه – موفقیت دراینکار به معنای شروع عقب نشینی های دیگری ازجانب رژیم خواهد بود که نهایتا منتهی به تغییر اساسی جوسیاسی درکشور و گذارمسالمت آمیز به سوی ایجادنهادهای مردمی ودموکراتیک خواهد گردید .
ما براعتقاداصولی خود پابرجا هستیم که تحول وگذارازرژیم ضدمردمی حاضر وایجادفضای بازسیاسی حتی المقدور باید درشرایطی دورازخشونت وهرج ومرج وانتقامجویی صورت پذیرد ، زیرا خشونت به خشونت دامن می زند واگردربرهه ای اززمان با موضع گیری اصولی وقاطع نقطه ای پایانی برآن ننهیم ،این دوروتسلسل باطل همچنان ادامه خواهد داشت وحتی تغییررژیم هم تحولی اساسی درراه وروش سنتی به ارمغان نخواهدآورد . هدف نهایی ما ساختن جامعه ای مدنی برپایه احترام به حیثیت انسان وحقوق وآزادیهای فردی است وتردیدی نیست که پاسخ خشونت با خشونت مانع بزرگی دراه رسیدن به این هدف خواهد بود .
جبهه ملی ایران – اروپا از مردم شریف وبیدارایران ، که بیست وهشت سال تمام این رژیم جهل وجور را تحمل کرده اند ، فرا می خواند تا هشیارباشند ونه گول شعارهای عوام فریبانه وتبلیغات نتش آفرینانه جناح جنگ طلب درمساله بحران هسته ای را تحت عنوان دفاع ازحقوق هسته ای بخورند ونه دردام مانورهای ریاکارانه جناح رفسنجانی ، این چپاولگر حرفه ای وعامل سرکوب ملت ایران، بیفتند . بلکه با هشیاری کامل گوش به زنگ باشند وبا مقاومتها و نافرمانی های مدنی، در جهت برکناری این حکومت قرون وسطایی عمل نمایند . زیرا بدون تایید، وحتی تایید ضمنی قاطبه مردم ، هیچ رژیمی قادر به حکمروایی طولانی برملتی نخواهد بود .
جبهه ملی ایران – اروپا ، درعین حال به نیروهای حاشیه ای رژیم ، مثل پلیس، ارتش وحتی بدنه سپاه ورده های زیردست ، که خود طعم تبعیضها ومحدودیتها راچشیده اند ، هشدارمی دهد که لحظه تصمیم گیری سرنوشت ساز نزدیک شده است و زمان آنست که شما به آغوش ملت بازگردید وحساب خودرا ازحکام ضد ملی جدا نمایند . باشد که درفردای ایرانی آزاد و دموکراتیک و پیشرو، تمام آحاد ملت ایران با شوق وبدون ترس وواهمه نیرووتوان خودرا برای رفاه و ترقی وسربلندی مردم ومیهنشان به کاربندند.

زنده باد آزادی و دموکراسی
پاینده باد ایران
جبهه ملی ایران – اروپا
فوریه ٢٠٠٧ برابر با اسفند ماه ١٣٨٥
بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما