استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
سمينار جبهه ملی
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
کدام طيف، کدام نيرو، کدام همبستگي؟ سخنرانی دکتر اسماعيل نوری علا در سمينار«ضرورت همبستگی»/نگاهی به اپوزسیون از درون
12 خرداد 1387       بازگشت به صفحه قبل 

اسماعيل نوری علا
کدام طيف، کدام نيرو، کدام همبستگي؟
متن سخنراني در سمينار شاخهء آمريکاd جبههء ملي ايران


با سلام به يکايک دوستان شرکت کننده در سمينار و همهء کساني که جريان را از طريق رسانه ها تعقيب مي کنند. عذر مي خواهم که بر اثر مشکلات عديده شرکت زنده در اين سمينار ممکن برايم ممکن نشد.
نيز اجازه دهيد که نخست از گردانندگان اين سمينار تشکر مي کنم که اگرچه اغلب از جبههء ملي ايران (شاخهء آمريکا) هستند اما بر اين همت کرده اند تا از ديگران، و از جمله آدم هاي مستقل، هم دربارهء صورت مسئلهء خود نظرخواهي کنند. اينگونه که من از نام سمينار مي فهمم، هدف دوستان آشنائي با نظرات »طيف هاي سياسي» است در مورد «ضرورت همبستگي نيروهاي ملي و دموکرات»، آن هم به چه منظور؟ به منظور «استقرار دموکراسي و دفاع از حقوق بشر در ايران».
بنظر من، نوع انتخاب محور هاي سه گانهء «طيف نظر دهند»، «نيروي ملي ـ دموکراتيک»، و «ضرورت همبستگي آنها» خود از بسياري از سردرگمي هاي سياسي ما حکايت مي کند. مثلاً، براي من معلوم نيست که تفاوت «طيف سياسي» با «نيروي ملي و دموکرات» در اين سمينار چيست. حتماً اين ها با هم فرق دارند. چرا که اگر يکي بودند لزومي براي استفاده از دو واژهء «طيف» و «نيرو» وجود نداشت. در عين حال، بايد معناي «نيروهاي سياسي» را هم براي خودم لااقل روشن کنم.
اصلاً بنظرم مي رسد که گردانندگان سمينار واژه هاي «طيف» و «نيرو» را به اين دليل بکار برده اند که نمي خواسته اند از واژه هائي همچون «سازمان» و «حزب» و «جبهه» و «گروه کار» و «انجمن» استفاده کنند؟ و اگر چنين است چرا؟
بگذاريد نظر خودم را در اين مورد خدمتتان عرض کنم. من فکر مي کنم در انتخاب واژه هاي «طيف» و «نيرو» يک اشراف ناگفته بر اين حقيقت وجود دارد که ما ـ با داشتن ميليون ها آدم ناراضي و آماده براي کار سياسي ـ هنوز در اپوزيسيون حکومت غيردموکرات اسلامي ( ونه دولت آن) داراي «سازمان ها» «حزب ها» و «جبهه ها» و «گروه هاي کار» و «انجمن ها» ي واقعي ـ به معنائي که در جوامع متمدن مطرح است ـ نيستيم و در نزد نا خود آگاه ما شايد اينگونه نهادها بيشتر بازمانده هاي از رمق افتاده و تبديل به محفل شدهء سياسيون قديم اند که هنوز مصرانه نام ها را حفظ کرده اند اما اغلب درهاشان بر روي تازه آمدگان بسته است. نسل هاي نوآمده نه به اين تشکيلات راهي دارند و نه رغبتي براي پيوستن و، در نتيجه، هيچ تشکل سياسي واقعي نيست که آنها را نمايندگي کند.
حال، با توجه به اين مقدمات، فرض مي کنم که آن دسته از بقاياي کم جمعيت و تنکِ برخي از «سازمان ها» «حزب ها» و «جبهه ها» و «گروه هاي کار» و «انجمن ها» ي واقعاً موجود ـ که گمان مي کنم مجموعاً همين نيروهاي ملي و دموکرات مورد نظر سمينار را تشکيل مي دهند ـ بيايند و تصميم بگيرند که با هم همبستگي پيدا کنند. اما آيا اين چيزي را هم حل خواهد کرد؟
من فکر مي کنم که نه و، در نتيجهء، ضرورت همبستگي آنها را هم سالبهء به انتفاي موضوع مي دانم. و چرا؟
نخست اينکه من نيروهاي واقعي، منسجم، فعال و قدرتمندي را در اين ميانه رصد نمي کنم که بخواهند با هم همبستگي پيدا کنند. اين ها هيچ کدام در داخل خود نه تشکيلات منظم دارند، نه عضو گيري گسترده و نه برنامهء کار مشخص.
در واقع، من اين اصرار شبانه روزي بر اينکه با هم همبسته و هماهنگ و همگام شويم را ـ بخصوص وقتي که از جانب تشکلي سياسي مطرح مي شود ـ چيزي جز گريختن از انجام وظايف و مسئوليت هاي خود و پنهان شدن در پشت يک ايدهء جمعي گسترده ارزيابي نمي کنم.
و تازه، بنظر من، امکان رخ دادن معجزه اي به نام همبستگي وجود ندارد. چرا که معمولاً، اگر با تشکل هاي واقعي و فعال سياسي روبرو بوديم، مي دانستيم که تک تک آنها دو راه بيشتر در پيش رو ندارند، يکي اينکه اول روي پاي خود بايستند و اعتماد مردمان انبوه را جلب کند و آنگاه بخواهند تا ديگر تشکل ها را با خود همبسته سازند. يکي هم اينکه بپذيرند آرمان هاشان ماهيتي توده گير ندارند و موضعي اقليتي را مطرح مي کنند و در نتيجه خود را آماده کنند تا زير چتر برادر بزرگ تري قرار گيرد که بر اعتماد توده ها تکيه دارد. يعني، بنظر من، در کار سياسي، همبستگي نيروها بدون وجود يک نيروي قوي تر مشخص و راستابخش (و به اصطلاح هژمونيک) ناممکن و بي معني است.
پس عرض مي کنم که من، براي پاسخ دادن به پرسش سمينار، سه موضوع مشخص را در نظر دارم:
نخست اينکه اين به اصطلاح «نيروها»، نمي توانند جمع جبري آدم هاي پراکنده باشند و تا زماني که در احزاب يا گروه هاي مشخص و با برنامهء عمل سياسي واقع بينانه گرد هم نيايند، اصلاً نيروي سياسي بحساب نمي آيند.
سپس لازم است نيروهاي ملي و دموکرات مورد نظر خودمان را ـ از ديدگاه عقيده و برنامه ـ تعريف و تعيين کنيم. اين نيروها که و چه هستند؟ تفاوتشان و اشتراکاتشان با هم چيست؟
و سوم هم اينکه بدانيم اگر احزاب و سازمان هائي از اين دست بخواهند کارآمدي پيدا کنند بايد بتوانند در تعلقات سنگ شدهء گذشته تجديد نظر کنند، لنز دوربين خود را روي امروز و فردا ميزان کنند، برنامه هاي عملي کار ارائه دهند، بدانند که در زمينه هاي مختلف اجتماعي خواستار چه چيزهائي هستند و آنگاه، از اين ها، پرچمي بسازندکه اول خودشان و همفکران شان به دور آن جمع شوند و سپس از طريق کار تبليغي (که با انشاء نويسي و سخنان پر طمطراق اما توخالي گفتن فرق دارد) مردم را به آرمان هاي خود جذب کنند.
من، متأسفانه و در حال حاضر، انجام چنين اقداماتي را در دستور کار هيچ يک از آنچه هائي که در اين سمينار «نيروي سياسي» خوانده شده اند نمي بينم و، در نتيجه، بين اين نيروها و واقعيت روزمرهء زندگي در کشورمان قطع ارتباطي کامل را مشاهده مي کنم. آيا خنده دار نيست که اکنون، پس از سي سال حکومت اسلامي در ايران، ما هنوز بايد از تعريف آزادي و دموکراسي و حقوق بشر آغاز کنيم؟ آيا تشکلات سياسي مان به آن حد از اشباع در حوزهء فلسفهء سياسي نرسيده اند که بتوانند برنامه هاي عمل بلافاصله در اختيار مردممان بگذارند؟
آيا نمي بينيم که مردم ايران در چنگال خون ريز يک حاکميت ايدئولوژيک، آن هم از نوع مذهبي اش، بيش از هرچيز از تبعيض سياسي و اقتصادي و اجتماعي و جنسيتي رنج مي برند؟ براستي برنامه هاي عملي نيروهاي سياسي دموکرات و ملي ما ـ که موضوع اين سمينارند ـ در اين زمينه ها چيست؟ چگونه مي خواهند تورم را مهار کنند، اختلاف طبقاتي را در کوتاه مدت کاهش دهند، صنايع از بين رفته را احياء نمايند، حقوق از دست رفتهء زنان را به آنها باز گردانند، به وضع اسفناک کارگران ايران برسند، سطح علمي دانشگاه ها را بالا ببرند، شکم ها را سير کنند و ـ در عين حال ـ کشور را در بلند مدت از تکيهء کامل بر درآمد نفت ـ که در پايانش از ايران جامعه اي فقير و محکوم به فتا بجاي مي گذارد ـ نجات دهند؟ يک تشکل سياسي نمي تواند بدون ارائهء راه هاي عملي مبارزه براي برانداختن انواع تبعيض ها در ايران الهام بخش توده ها شود.
توجه کنيم که وقتي نيروهاي سياسي در اين موارد عيني و فوري ساکت و بي برنامه باشند خودبخود تنها اميدشان به يک انفجار کور ديگر خواهد بود، به آن لحظه که آدميان بجان آمده از زيستن در زير خط فقر، آدميان شادي و اميد و زندگي و حيثيت و آبرو از دست داده سينه سپر کنند و به جنگ اوباش هار حکومت اسلامي بروند. و اين عمق فاجعه است. انتظار انقلابي ديگر شباهت عجيبي به انتظار ظهور امام زمان دارد. اين يکي هم وقتي بيايد تازه مي خواهد آنقدر خراب کند و خون بريزد که تا زير شکم اسبش خون جمع شود.
و بالاخره اينکه اجازه دهيد بکويم که از نظر من يک ضرورت ديگر هم وجود دارد که نبايد از آن غافل بود: حزب سياسي، و در پي آن، اتحاديه ها و ائتلاف ها و همگامي ها و همبستگي هاي سياسي، تنها و تنها براي در دست گرفتن قدرت حکومت بوجود مي آيند و هميشه بايد آماده باشند که هر آنگاه که فرصتي پيش آيد بتوانند پشت رل ماشين دولت بنشينند.
يادتان هست که مهنس بازرگان چه مي گفت؟ مي گفت ما براي تشکيل دولت آماده نبوديم و حکومت را يکباره مثل سيني داغ به دست ما دادند. از نظر من، هر نيروي سياسي بايد خود را در برابرقدرت نشسته بر مسند حکومت يک آلترناتيو ببيند و آدم ها و برنامه هاي خود را آشکار و تفصيلي و مدون به مردمي که موتور حرکت اجتماعي هستند معرفي کند. يعني، کار هر حزبي بپا کردن يک آلترناتيو همراه با برنامه و آدم است.
ما مرتب از آلترناتيو سخن مي گوئيم اما هنوز نمي دانيم که اين آلترناتيو قرار است از کدام چاه جمکران بيرون بيايد. من از خودم مي پرسم که براستي چرا کساني جرأت نمي کنند که حتي در خارج کشور «دولت سايه» تشکيل دهند و بگويند که ما، بعنوان يکي از نيروهاي سياسي، کابينه اي آماده داريم که هريک از اعضاء آن براي سازمان هاي مربوط بخود برنامه هاي مشخص کوتاه و ميان و بلند مدت دارند؟ و آيا به همين دليل نيست که هنوز هم ـ البته اغلب با ترس و لرز و نگراني ـ گفته مي شود که تنها نيروي آماده براي اداره مملکت در فرداي انحلال رژيم ولايت فقيه مجاهدين خلق هستند، که تا همين امروز رژيم خود را جمهوري اسلامي ايران مي خوانند؟
براستي اين دست روي دست گذاشتن و مماشات کردن براي چيست؟ اين کيست که به انتظار چراغ سبز بيگانگان نشسته است؟ يا پياده شدن نيروهاي نظامي آنان را منتظر است؟
ما چگونه اين فرمول ساده را به دست فراموشي سپرده ايم که براي تغيير در حاکميت (چه در شرايط دشوار تاريخي و چه حتي در شرايط عادي سياسي) هميشه وجود دولت يا دولت هاي سايه لازم است؛ هماني که «آلترناتيو» مي خوانيمش و خيال مي کنيم که آن را از کرهء مريخ برايمان خواهند آورد؟
بنظر من بي طيف و دار و دسته، بي اين پشزمينه هاي بنيادي، همبستگي که سهل است، خود وجود نيروهاي دموکرات و ملي هم افسانه و بازي است، آن هم بازي خطرناکي که با زندگي مردمي در عسرت مي شود.
در پايان خدمت دوستانم عرض کنم که من البته دوست ندارم تلخ زبان و نوميدکننده باشم، و هميشه آرزو مي کنم تلنگر زن و نيشگون گير و نيش زننده باشم. دوست دارم با سخنم مخاطبم را از خلسهء خواب بيرون کشم. چرا که مي دانم فردا را ـ چه خوب و چه بد ـ فقط کساني رقم مي زنند که در گذشته نمي مانند و براي امروز و فردابرنامه ها و آدم هاي مشخص دارند. اين عده، اگر همديگر را پيدا کنند آنگاه شايد بشود از ضرورت همبستگي شان با هم نيز سخن گفت.
از بلندي سخنم عذر مي خواهم و از شکيبائي تان تشکر مي کنم.

برگرفته از سايت اسماعيل نوری علا:
http://puyeshgaraan.com/Esmail.htm
پيوند به ويدئوی اين مطلب:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Lecture/JMI053108/JMI053108-screen.htm
@@@@@@@@@@@@


بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما