استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
اندیشگاه ملی/ آریان پور
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
معمار سازمانهای متعدد اطلاعاتی و اطلاعات موازی کیست ؟/امیر هوشنگ آریانپور
24 مهر 1385       بازگشت به صفحه قبل 
معمار سازمانهای متعدد اطلاعاتی وآن چیزی که اطلاعات موازی نامیده میشود کیست ؟

ماهیت خشن عوامل امنیتی ایران که امروزه درتصورآنها هرپدیده ای اعم از سياسی، نظامی و فرهنگی واجتماعی وصنفی و...... تهديد ی برای استمرارنظام تهديد تعبیر میگردد ، بحرانیست که خودرهبرجمهوری اسلامی ازبدو انتصابش تحت عنوان کلی مقابله با " پایگاه دشمن " برای ملت ایران ترسیم کرده ومی کند.
اوست که بی اعتنا به چهرهای مخدوش ایران وایرانی درسطح جهانی ، همواره به بازوان قدرت خودیعنی سپاه پاسداران ونیروی مقاومت بسیج ، شناسائی " چهره دشمن درهرلباسی که هست " را تکلیف وسرکوب هرحرکتی را خواستار می شود.
بدیهی است که شناخت حرکات و توطئه های دشمن موهوم وفرضی رهبر و اثبات نظريات او ، مستلزم اشراف اطلاعاتی سازمانهای مسئول می باشد ، اماازآنجا که ساختار تشکیلات اطلاعاتی و امنيتی جمهوری اسلامی همچون نهادهای دیگر ، در يك دوره هرج و مرج انقلابی پا به عرصه وجود گذاشته ، بعلت نبود پرسنل تحصیلکرده و آموزش دیده هنوز به بلوغ لازم اطلاعاتی نرسیده ، وعوامل اجرائی امنيتی رژیم، نیزخودرا ملزم به تبعیت ازروشهای عقلانی اطلاعاتی نمی بینند. ،لذا فرایند اعمال آنها بحرانهائی را بدنبال داشته که قتلهای زنجیره ای و قتل زهرا کاظمی خبرنگار کانادائی ایرانی الاصل دونمونه شناخته شده آنند.
هرچنددرماجرای قتلهای زنجیره ای ، الزاماً محمد خاتمی، وزارت اطلاعات دولت خود رامقصر وبرای فرونشاندن خشم مردم ایران وسازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر ، عوامل اجرائی آنها را "عناصر خودسر " معرفی وظاهرآ دستوراخراج آنها ازوزارت اطلاعات ومحاکمه آنان را صادر کرد، معذالک تدابیر آرام سازی خاتمی درمقابل گستردگی اعتراضات جهانی و بخصوص پیگیری ماجرای قتل زهرا کاظمی ازطرف دولت کانادا آنجنان کمرنگ بود که درمانوردیگری ، مجلس شورای اسلامی با استناد به مجوز قانون اساسی رژیم ، تحقیق وتفحص عملکرد وزارت اطلاعات را دردستورکارخودقرارداد. اما اینبارهم انعکاس رسانه ای مصاحبات اعضای کمیسون تحقیق وپیگیری اذهان عمومی ،دستاوردی جز برملاشدن ارتباط مجریان " خودسر " قتلهای زنجیره ای با "دفترهماهنگی اطلاعات فرماندهی کل قوا " به بارنیاورد .
اما محصول تلخ دیگر این رسوائیها پیدایش تشکلهای اطلاعاتی جدید ی بود که مشاوران امنیتی رهبر باترفند دیگری، آنهارا پی ریزی وبه مورداجرادرآودند . مدیریت وهدایت این تشکلها به کیفیتی است که تشخیص وابستگی سازمانی عوامل اجرائی آنها ناشناخته ونتایج عملکرد خودسرانه آنهانیز بعلت استفاده ازنامهای گوناگون جعلی ، دخالت مستقیم وزارت اطلاعات را دچارتردیدنماید... این سازمانهای متعدداطلاعاتی همان چیزی است که به" اطلاعات موازي" معروف شده است. عملکرد این سازمانها که عوامل اجرائی آنها بنا برتعبیر رهبر جمهوری اسلامی ، همگی از " سربازان گمنام امام زمان " ولی عموماً درمجموعه سپاه پاسداران وبسیج سازماندهی شده اند آن چنان است که حتی شناخت آنها برای فردی مانند محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت وسیاست خارجی مجلس ششم مبهم است تاجائیکه وقتی خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران درتهران بااوبعنوان تنها مرجع قانونی ناظر برحوزه امنیت داخلی وخارجی کشور مصاحبه میکند ، وی درجواب این سئوال که : این عوامل خودسر اطلاعات موازی چه کسانی هستند ؟ چنین پاسخ میدهد :
" افرادي كه در اينگونه موارد فعاليت ميكنند كساني هستند كه هيچ نوع كنترلي و نظارتي بر آنها نيست و هر كاري كه بخواهند ميتوانند انجام دهند. زماني كه سيستم اطلاعاتي از تحت نظارت بودن بيرون رفت و در دستگاههايي كه نه معلوم است بودجهاش از كجا ميآيد، نه معلوم است كه چه افرادي كارهاي اطلاعاتي را انجام ميدهند و چه سوابقي دارند، و به چه كسي پاسخگو هستند و نه سازوكارها و نظامات داخلي آن تحت كنترل است و معلوم نيست به طور مثال قانون شنود گذاردنشان از كجاست و چه كساني اين كارها را انجام ميدهند، بنابراين در يك سيستم غيرقابل كنترل و نظارت نمونهاي مانند قتلهاي زنجيرهاي و يا مفاسد ديگر كه خود اطلاعاتيها بيشتر از آن مطلع هستند، بهوجود ميآيد. موارد مهمي از تخلفات در دستگاههاي اطلاعاتي موازي گزارش شده است كه متاسفانه چون تحت نظارت و كنترل نيستند نميتوان آنها را مورد تحقيق و بررسي قرار داد. "
وی درهمین مصاحبه صریحاً اعلام میدارد که : " بر اساس اطلاعاتي كه دارم تشكيلات اطلاعاتي يكي از اين دستگاهها در تهران به تنهايي سه برابر پرسنل وزارت اطلاعات در كل كشور است " خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: مجلس1382/04/28
البته بعدازاین مصاحبه بود که " پزشگان گمنام فدائی نظام " مداوای بیماری مغزی محسن میردامادی راکه با توجه به جایگاهش درمجلس( رئیس کمیسیون امنیت ملی ) قادربه تشخیص خط قرمزها نبود ، ضروری وباتجویز چندین ضربه مغزی ، جایگاه واقعی سربازان گمنام را درهمه جای ایران منجمله شهرستان یزد به او یادآوروبه استانداریزد هم ماموریت دادند که بمنظور آگاهی رهبری ، مراتب " هشیاری وبیداری " سربازان گمنامش را ازطریق همان خبرگزاری دانشجویان به آگاهی همگان برسا ند.
"سيدحميد كلانتري استانداریزد ضمن اظهار تاسف از جريان رخداده در سخنراني دكتر محسن ميردامادي، در شرح وقايع اين حادثه گفت: متاسفانه قبل از شروع سخنراني 40 تا 50 نفر از افراد معترض در مقابل در سالن سخنراني تجمع كرده بودند كه با شروع سخنراني به طور ناگهاني تعداد آنها به 150 نفر رسيد و به سمت در سالن كه بسته بود حملهور شدند، آنها با فشار وارد شدند و به ميردامادي حمله كردند. اين افراد با استفاده از ترقههايي كه صداهاي رعبانگيز داشتند با زشتترين و بدترين حالت به سمت تريبون رفته و دكترميردامادي را به پايين پرتاب كردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. كلانتري گفت: با كمك نيروي انتظامي، ميردامادي در يكي از مغازههاي جانبي سالن مستقر شد ولي متاسفانه علي رغم مواظبت از ايشان به سر و صورتشان جراحاتي وارد شد كه بلافاصه به بيمارستان منتقل و بعد از عكسبرداري و سي تي اسكن از سر، ايشان با پرواز 19 يزد به قصد تهران ترك كردند . " خبرگزاري دانشجويان ايران - يزد1382/09/15
فراهم شدن فضای پلیسی وپذیرش تدریجی خشونت وخفقان ازطرف مردم ازآنجا ناشی میشود که هنوز هم بعداز27 سال بخشی ازجامعه به واقعیت تزویر وفریب ملایان حاکم برایران پی نبرده وهمچنان اسیر اعتقادات سنتی خود " بسلامت نفس روحانیت "باقیمانده است. اعتقادی که ثمره اش ایران امروزومجازاتش را نسل بعدازانقلاب متحمل بوده است .
درایران قبل ازانقلاب هم برمبنای همین اعتقادات سنتی نسبت بروحانیت ، نه تنها توده مردم ، بلکه طبقه تحصیلکرده اظهارات ومصاحبات خمینی باوسایل ارتباط جمعی را ، بدون بحث در چند و چون مفاهیم گفتاروی ، اظهاراتش را برآمده ازسلامت نفس او تعبیر وتفسیرنمودند ، وهنگامی به اين نتيجه رسيدند كه خمینی همه آنها رافریب داده است. که دیگر توان مقابله با اورانداشتند.
درچهارچوب همان اعتقادات سنتی ، هیچکس تصورنمی کرد خمینی که در ست یکماه بعدازانقلاب میگوید : " به آنها که ازدموکراسی حرف میزنند گوش ندهید. آنها بااسلام مخالفند.میخواهند ملت راازمسیرخودش منحرف کنند . ما قلمهای مسموم آنهائی را که صحبت ملی ودمکراتیک واینهارامی کنند ، می شکنیم. قم-22اسفندماه1357" هما نکسی است که چهارماه قبل از آن درمصاحبه باخبرگزاری رویتر حکومت اسلامی را چنین تصویر کرده بود : " حکومت اسلامی اساس کارخودرا بربحث آزاد ومبارزه با هرنوع سانسور گذاشته است. مصاحبه بارویتر – 4آبان ماه1357
هیچکس تصورنمی کردازشکم اظهارات خمینی با فرانس پرس ورویتر در3و 4آبانماه 1357 که گفته بود :" مقامات روحانی شیعه قصد ندارند خودشان درایران حکومت کنند.درایران اسلامی علماء خودشان حکومت نخواهندکرد ، وفقط ناظر وهادی مجریان امورخواهند بود.حکومت مملکت درهمه مراتب خودتحت نظارت وارزیابی وانتقادعمومی خواهدبود." هزاران طلبه وشیخ تحت عناوین رهبر وعضومجلس خبرگان وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت ونماینده ولی فقیه وامام جمعه وقاضی شرع بیرون، ومملکتی را قبضه وملتی رابروزسیاهی که همه شاهد آنیم بکشانند.
امروزه هم ریشه ظهور وحضورسازمانهای اطلاعاتی موازی در اشارات پیدا وناپیدای خامنه ای و فضا سازی رسانه ای مزورانه اوپنهانست زیرااگر اظهارات وی را دردیدارهای مکرراوباپاسداران وبسیجیان پیگیری و آنها را درکنار دستورالعملهای فراقانونی فرماندهان پاسداران وبسیج قراردهیم ودرپیوند هردو ،امتیازات وانحصارات قانونی مربوط به اختیارات وعملکرد بسیجیان را فراموش نکنیم ، پی بردن به ریشه ورویش عناصر خودسر که شناخت آنها برای رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ناممکن است ممکن می نماید .
برای تصویر وتوجیه الگوئی ازمطالبی که درمقدمه بالا به آنها اشاره شد ، اظهارات خامنه ای را ازبدو تصدی اودرمقام رهبری دررابطه با بسیجیان باهم مرورمی کنیم :
" آنچه كه انقلاب ما با داعیه های بزرگ خود بر آن تكیه دارد و می تواند ابعاد جهانی انقلاب را پشتیبانی كند بسیج است و به عبارتی محور برای انقلاب همین آحاد عظیم بسیج می باشند. و مسؤولین بسیج نیز به سازماندهی هرچه بیشتر اهمیت دهند. "
بیانات در جمع بسیجیان نمونۀ سرتاسر كشور06/ 04/ 68
" انقلاب اسلامی همچون آتشفشانی تمام نشدنی است و انقلاب همچنان می جوشد مسؤولیت بسیج بسیار مهم است ، سازماندهی و تشكیل ارتش بیست میلیونی بسیج ، بازوان نیرومندی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود." به مناسبت هفته بسیج05/ 09/ 68
بسیج به معنای حقیقی آن یك پدیده ی انقلابی است جبهه و هسته های مقاومت شهری دو میدان اصلی برای تحرك بسیج است. باید كاری كرد كه مجموعه بسیج در عمل به بیست میلیون نفر تبدیل شود. ارتش بیست میلیونی در كشور ما باید یك تحقق واقعی باشد و این امر از طریق جذب و سازماندهی ممكن خواهد شد.بسیج باید اساس كار خود را بر پایه های محكمی استوار سازد. زیرا بسیج تنها سازمان نظامی است كه میدان كار آن بطور مستمر رو به گسترش میباشد ".دیدار فرماندهان نیروی مقاومت بسیج01/ 09/ 69
" زنان و مردان ما باید آمادگی رزمی داشته باشند و خود را برای دفاع نظامی آماده كنند و این حكم اسلام است . مسئولان كشور موظف به تجهیز ، آماده سازی و ایجاد تسهیلات لازم برای بسیج هستند و من از بسیج كه در حال خدمت به اسلام، كشور و انقلاب است دفاع خواهم كرد ".
مراسم ویژه روز بسیج مستضعفین05/ 09/ 69
"ضرورت هوشیاری مضاعف بسیج در شهرها، روستاها،عشایر، دانشگاهها ، حوزه های علمیه، بازار، ادارات و كارخانه ها یک ضرورت است. دشمن برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب از راههای مختلف تلاش می كند لذا بسیج باید همانند تمامی نیروهای مسلح هوشیار بوده و با مراقبت وآمادگی خود دشمنان خبیث را كه از پایبندی مردم به انقلاب و حضور آنان در صحنه هراس دارند مأیوس كند." دیدار بسیجیان، پرستاران و پرسنل نیروی دریایی07/ 09/ 69
"نیروهای بسیجی باید دشمنان گوناگون خارجی و داخلی خود را كه چهره ی نفاق آلوده ای دارند بخوبی بشناسند و به مانند بنیان مستحكمی در برابر آنان بایستند." دیدار بسیجیان نمونه و طلاب و دانشجویان بسیجی30/ 08/ 70
"هدف دشمنان انقلاب اسلامی از اشاعه ی فساد و فحشا ، گرفتن فرزندان ایران از دامان اسلام است. كاری كه دشمن از لحاظ فرهنگی انجام میدهد یك شبیخون، غارت و قتل عام فرهنگی است. لذا امروز جوانان مؤمن و با اخلاص بسیجی باید برای دفاع از انقلاب، اسلام و ارزشها و فضیلت های اسلامی در صحنه حضور مستمر داشته باشند و با امر به معروف و نهی از منكر به مسئولیت شرعی و انقلابی و سیاسی خود عمل كنند."
دیدار فرماندهان گردانهای عاشورای بسیج سراسر كشور22/ 04/ 71
"هوشیاری و آگاهی نیروهای بسیجی در شناخت ترفندهای دشمنان اسلام از ضروریات ومورد تأكید است . به بركت قدرت بسیج بود كه شخصیت ملت مسلمان ایران در جهان آشكار شد. بسیج پایدار و ماندنی است و برای آنكه ایران اسلامی بتواند بار سنگین هدایت الهی و سعادت انسانها را به سرمنزل مقصود برساند بسیج باید روز بروز توسعه یابد . حضور نیروهای مقاومت بسیج در مساجد و نمازهای جماعت و نیز همكاری با ائمه جماعات جهت جاذبه بخشیدن به مساجد ضروری است."
دیدار فرماندهان و مسئولین نیروی مقاومت بسیج سراسر كشور، مسئولین سازمان حفاظت و اطلاعات كل سپاه پاسداران و مسئولین حفاظت نواحی لشگرها و تیپ های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی27/ 08/ 71
جمع بندی اشارات پیدا وناپیدای خامنه ای وکاربرد سخنرانیهای او دردادن امتیازات انحصاری سرانجام به تهیه وتصویب قانونی منتهی گردید که بنام قانون حمايت قضايي از بسيج معروف واز هشتم دیماه 1371 باانتشار آن درشماره 13946روزنامه رسمی کشور بمورد اجرادرآمد.
بمنظورپرهیز از ایجادهرگونه شائبه ای ، عیناً به متن قانون مزبور مراجعه می کنیم :
ماده 1 : به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.
تبصره 1 : كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم مشهود از سوي مسئولين مجاز رده هاي مقاومت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضايي نمايند.
تبصره 2 : تعيين رده هاي مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي باشد.
تبصره 3 : نيروي مقاومت بسيج سپاه ، وظيفه فوق را از طريق افرادي كه آموزشهاي لازم را در اين زمينه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نيروي مزبور دريافت نموده باشند اجرا خواهد كرد. نيروهاي مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.
ماده 2 : هر گونه توهين و يا ايراد ضرب و شتم يا جرح به افراد موضوع اين قانون در حين انجام وظايف محوله در حكم توهين و مقابله با ضابطين دادگستري و مامورين دولتي و انتظامي بوده و با مرتكبين برابر مقررات كيفري مربوطه رفتار مي شود.
ماده 3 : كليه افراد موضوع اين قانون چنانچه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن كشته ، فوت و يا معلول و يا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهيد و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد امور آزادگان قرار مي گيرند.
ماده 4 : به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط با اجرا اين قانون تشكيل مي گردد.
تبصره : كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلا مي توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور، به عنوان وكيل اقدام كنند.
ماده 5 : نيروي مقاومت بسيج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف و ايجاد رده هاي مقاومت در مساجد، ادارات ، كارخانجات، و مراكز آموزشي اقدام نمايد و كليه مسئولين ادارات و نهادها و كارخانجات ، امور مساجد و مراكز آموزشي موظف به همكاري و فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم موضوع اين قانون مي باشند.
ماده 6 : آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضاييه و وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
ماده 7 : اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبر در پرونده هاي كيفري منظور و در بودجه همه ساله پيش بيني مي گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه اول دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/10/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

شفافیت ظاهری عنوان و متن قانون قانون حمايت قضايي از بسيج بکیفیتی است که برای فهم آن نیازی بدانش حقوقی نیست ، لکن در پس فکرتدوین کنندگان آن ، اهدافی شوم و انزجار آميزی پنهان بوده است که آثارملموس آن در عرصه واقعيت های عملی همیشه خودنمائی کرده است.
مثلاً وقتی باهماهنگیهای قبلی،نیروهای انتظامی دردرگیریها با تاخیر عمدی حضورپیدا میکند ، و نیروهای بسیج بااستناد به" عدم حضور ضابطین دیگر " در اعمال خشونت ،ازآزادی عمل نامحدود برخوردارمی شوند ، اهداف شوم پنهان خودنمائی میکند.
هنگامیکه باهماهنگیهای قبلی، نیروهای انتظامی درعقب صحنه درگیریها متوقف می شوند ، "عدم اقدام به موقع ضابطين ديگر" مجوز قانونی را برای نیروی بسیج فراهم و اهداف شوم پنهان خودنمائی میکند.

ازآنجا که تصویب قانون مذکور مدتها بعدازانتشار آن مورد تحلیل حقوقدانان ونویسندگان وفعالان سیاسی ودانشجوئی قرارگرفته بود وادامه بحث وجدلها می توانست درتضعیف روحیه بسیجیان کارسازباشد ، رهبرباحضورخود درمراسم هفته بسیج چنین گفت :

"هر تلاشی را كه در جهت خدشه دار كردن وحدت ملت ایران و یكپارچگی مردم و مسئولین بعمل آید حركتی به سود دشمن است . كسانی كه در گفتهها و نوشتههای خود در تلاش هستند تا دلهای مردم را نسبت به حركت مركزیت نظام متزلزل و دچار تردید كنند، قطعا خود را در خدمت اهداف دشمن قرار دادهاند . آحاد بسیج بعنوان شایستهترین افراد در بخشهای مختلف كاری خود نسبت به اغواگریها و تبلیغات مسموم، هوسانگیز و گمراه كننده دشمن،هشیار باشند." حضور در مراسم ویژه هفته بسیج30/ 08/ 72
ادامه دارد......... امیر هوشنگ آریانپور 2 اکتبر 2006
تهیه شده در اندیشگاه ملی ایرانیان
بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما