استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
كانون انديشه و سخن.
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
به ابتکار کانون اندیشه و سخن , کنفرانس حقوق بین الملل در تهران برگزارشد
7 تیر 1386       بازگشت به صفحه قبل 
گزارش کنفرانس حقوق بین الملل تهران

7 تیر 1386کنفرانس حقوق بین الملل تهران در ساعت 17، روز سوم تیرماه 1386، به ابتکار کانون اندیشه و سخن، با حضور شماری ازحقوقدانان برجسته کشور ودانشجویان حقوق و علوم سیاسی و صاحبنظران به منظور بررسی پیشنهادهای کورش زعیم برای اصلاحات در منشور سازمان ملل، شرایط عضویت شورای حقوق بشر واساسنامه دیوان کیفری بین المللی تشکیل شد. پیشنهادهای مذکور که در تاریخهای مذکور در ذیل برای دبیرکل سازمان ملل و رییس دیوان کیفری بین المللی فرستاده شده بوده است، عبارتند از:

1- پیشنهاد اصلاح شرایط عضویت و حق رای در شورای امنیت (آبان 84)
2- پیشنهاد اصلاح شرایط عضویت و رای در شورای حقوق بشر (دی 85)
3- پیشنهادد متمم در قانون جنایات علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی (خرداد 86)

نخست، پیشنهاد اصلاح شرایط نمایندگی کشورها مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر روی متن پیشنهاد اصلی کورش زعیم، در بند 3 پیشنهادی، "نمایندگی کشورها" با پیشنهاد دکتر محمد شریف به "هیئت نمایندگی دائمی کشورها" در سازمان ملل تغییر یافت. با پیشنهاد دکتر شهرام زرنشان، یادداشت ذیل پیشنهاد مبنی بر ضرورت اصلاح بندهای ماده 2 منشور برای هماهنگی با پیشنهاد تغییر ساختار افزوده شد. متن نهایی پیشنهاد به شکل زیر تصویب شد:

متن نهایی پیشنهاد 1: اصلاح در شرایط گزینش هیئت های نمایندگی دائمی کشورها

پيشنهاد مي كنیم كه مقررات مربوط به شرايط نمايندگي دائمی كشورها در سازمان ملل اينگونه اصلاح شود كه كشورها موظف باشند هیئت نمايندگی خود در سازمان ملل متحد را با راي همگانی شهروندان در يك انتخابات آزاد و سراسري برگزينند. نمايندگي يك ملت در سازمان ملل متحد بايستي يك مسئوليت بسيار مهم انگاشته شود. ازديدگاه ما، اين نمايندگي در آینده "مهمترين مسئوليت" در هركشور تلقي خواهد شد.
بنابراين، پيشنهاد مي كنیم كه ماده 9 از فصل چهار منشور سازمان ملل متحد با افزودن بندهاي 3 و 4 ، به شرح زير اصلاح شود:

بند 1. (بند موجود)مجمع عمومي شامل همه اعضاي سازمان ملل متحد است.

بند 2. (بند موجود) هر عضو مي تواند تا حداكثر پنج نماينده در مجمع عمومي داشته باشد.

بند 3. ] پيشنهادي[ هیئت نمايندگان دائمی هرعضو در مجمع عمومي بايستي بوسيله راي همگانی در كشور عضو به اين سمت برگزیده شده باشند. هر كشورعضو داراي تنها يك راي خواهد بود.

بند 4. ] پيشنهادي[ انتخاب نمايندگان كشورها در سازمان ملل بايستي منطبق با مقررات و در چارچوپ تعيين شده توسط سازمان ملل انجام شود. حق نظارت يا سرپرستي انتخاب نمايندگان براي سازمان ملل محفوظ است.

در بخش دوم کنفرانس، پیشنهاد اصلاحات در شرایط عضویت شورای حقوق بشر مطرح و مور تبادل نظر قرار گرفت. دیدگاه کلی حقوقدانان در مورد شورای حقوق بشر این بود که ترکیب کنونی شورا به هیچوجه کارآیی ندارد و با روند جهانی شدن و نزدیک شدن ملت ها بهم همساز نیست. بنابراین، پیشنهاد کورش زعیم به سازمان ملل امری ضروری بوده است. پیشنهادهایی برای تکمیل و اصلاح متن اصلی پیشنهاد شد که به تصویب همگان رسید. دکتر شهرام زرنشان با تایید دکتر داود هرمیداس باوند پیشنهاد کردند که بجای "امضای" اعلامیه حقوق بشر بگوییم "پذیرش اعلامیه ها و میثاق های چهارگانه". دکتر باوند تذکر دادند که بند سه پیشنهاد در مورد حق عضویت در شورای امنیت بهتر است حذف شود. دکتر محمد علی دادخواه پیشنهاد کردند که شورای حقوق بشر مسئولیتی بسیار مهم دارد و اینجاست که نمایندگان کشورها در آن باید با رای آزادی مردم انتخاب شوند. دکتر ناظری پیشنهاد کردند که این پیشنهاد در متن اصلی گنجانده شود. پیشنهاد ایشان مورد تایید همه حاظران قرار گرفت و مقرر شد، این مورد به متن اصلی افزوده شود. بنابراین، متن اصلی پیشنهاد کورش زعیم درباره اصلاح شرایط عضویت شورای حقوق بشر بشرح زیر نهایی شد:

متن نهایی پیشنهاد 2: اصلاح در شرایط عضویت شورای حقوق بشر

در حاليكه همه توافق داريم كه شوراي حقوق بشر كنوني با شرايطي كه براي عضويت وضع كرده، تفاوت چنداني با كميسيون حقوق بشر سابق ندارد، اصلاحاتي در راستاي تعريف وظيفه ها و مسئوليت هاي شوراي حقوق بشر ضروري است. ما اصلاحات زير را براي انجام تغييرات اساسي در شرايط عضويت اين شورا پيشنهاد مي كنیم كه اميدوارم مورد بررسي قرار بگيرد.

يك: در حاليكه سيستم موجود سهميه بندي جغرافيايي مي تواند باقي بماند، هيج كشوري نبايد اجازه عضويت در شوراي حقوق بشر را داشته باشد، مگر اينكه:
1- کلیه اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق های حقوق بشر سازمان ملل را پذیرفته باشد.
2- مفاد اعلاميه ها و میثاق ها و کنوانسیون های جهاني حقوق بشر را در قانون اساسي خود گنجانده باشد.
3- پيشرفت قابل توجه در اجراي مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر توسط سيستم هاي نظارتي سازمان ملل گزارش شده باشد.

دو: حق راي در مجمع عمومي هر كشورعضو سازمان ملل كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، تا زماني كه پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين زمينه نكرده باشد، بصورت تعليق درآيد.

سه: نمایندگان کشورها در شورای حقوق بشر بایستی در کشور خود در یک انتخابات آزاد و با رای همگان برگزیده شده باشند. سازمان حق نظارت یا سرپرستی انتخابات را برای خود محفوظ می دارد.

در بخش سوم کنفرانس، پیشنهاد کورش زعیم برای افزودن یک متمم به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای شناختن عمل نابودسازی عمدی میراث های تاریخی و فرهنگی به عنوان جنایت علیه بشریت، مطرح شد. این پیشنهاد بیش از همه مورد تایید و حمایت همه حقوقدانان قرار گرفت. دکتر باوند آن را یک ابتکار بی نظیر اعلام کرد. دکتر شریف با توجه دادن به کنوانسیون های 1949 و 1977 ژنو، اظهار کردند که مفاد آن کنوانسیون ها با وجود اینکه به ضرورت حفظ میراث فرهنگی اشاره می کنند، ولی چارچوب و ضمانت اجرایی برای آنها تعیین نمی شود. آقای پیمان عارف یادآوری کردند که این کنوانسیون ها کوشش برای حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را مطرح می کند، و مربوط به زمان صلح نمی شود. دکتر باوند ضرورت درگیر کردن یونسکو را خاطرنشان کردند. بنابراین، پیشنهاد کورش زعیم بدون هیچ تغییری به شکل زیر تصویب شد.

پیشنهاد 3: افزایش متمم به اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی

فصل 5. جنایات در صلاحیت دادگاه
افزوده شود: (e) نابود سازی میراث فرهنگی

فصل 7. جنایات علیه بشریت
افزوده شود: (l) نابودسازی عمدی میراث فرهنگی جهانی
افزوده شود: (j) هدف پاراگراف l : "نابودسازی عمدی میراث فرهنگی جهانی" یعنی نابودسازی برنامه ریخته شده و عمدی سازه ها، ابزار، جایگاه ها، و آثار هنری تاریخی که میراث فرهنگی به شمار می آیند و در سازمان یونسکو ثبت شده اند، و/یا روندی از رفتار که شامل دستورهای متعدد یا سیستماتیک برای نابودسازی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ملی باشد.

در این زمان، نامه بانو شکوه میرزادگی به نمایندگی از سوی کمیته نجات پاسارگاد خوانده شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پیشنهاد کمیته نجات افزودن پاراگراف زیر به اساسنامه سازمان جهانی یونسکو افزوده شود:
«ضروری است که قبل از توجه و تصميم گيری در مورد گزارش دولت ها در مورد ميراث های فرهنگی کشورهاشان، نظر کارشناسان و نمايندگان فرهنگی مردم اين کشورها، پيرامون به خطر افتادن ميراث های فرهنگی و آثار باستانی، مورد توجه دقيق قرار گرفته و در تصميم گيری ها جانب خواست و اراده ی ملت ها نيز گرفته شود».

دکتر باوند یادآوری کردند در حالی که انجام گرفتن پیشنهاد اصلاحی به دیوان کیفری بین المللی ممکن است فرایندی بسیار طولانی داشته باشد، تدوین یک پیشنهاد بر پایه پیشنهاد خانم میرزادگی عملی تر است و ممکن است زودتر به نتیجه برسد. دکتر دادخواه اشاره کردند که نمایندگان کشورها در یونسکو گماشتگان دولتها هستند، آنها هم باید توسط مردم برگزیده شوند. دکترشریف، دکتر زرنشان و دکتر ناظری هم ضرورت تدوین پیشنهادی برای بیشتر پاسخگوکردن بیشتر یونسکو را تاکید کردند. پیشنهاد کمیته نجات پاسارگاد بطور کل تایید ومقرر شد که متن پیشنهاد اصلاحی به یونسکو، با رعایت رهنمودهای کنفرانس، توسط کورش زعیم تدوین و پس از تایید بانو میرزادگی برای یونسکو فرستاده شود.

کنفرانس در ساعت هشت و نیم بعد از ظهر پایان یافت.كانون انديشه و سخن (بنياد 1358) Center for Thought and Speech
پژوهش براي شكل دادن به ايران آينده Research for Shaping the Future Iran
صندوق پستي 1149-15815، تهران P. O. Box 15815-1149, Tehran, Iran
بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما