استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
کورش زعيم
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
گفت و گو با راديو فردا /زعيم: مجلس هشتم، مجلسی بسيار انحصاری خواهد بود
24 اسفند 1386       بازگشت به صفحه قبل 
زعيم: مجلس هشتم، مجلسی بسيار انحصاری خواهد بود

فرین عاصمی


"کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» با انتشار بيانيه ای روند برگزاری انتخابات مجلس شورای هشتم را مغاير با معيارها و ضوابط «انتخابات سالم، آزاد و عادلانه» ارزيابی و اعلام کرد.

در اين بيانيه آمده است:« هيئت های اجرايی اولين خدشه را به سلامت انتخابات مجلس هشتم وارد کردند و با نقض بسياری از مفاد قانون اساسی و منشور انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب اتحاديه بين المجالس و رد صلاحيت جمع کثيری از داوطلبان نامزدی مجلس آينده، اميد به تشکيل مجلسی مستقل و مرکب از نمايندگان واقعی مردم را به ياس تبديل کردند.»

کورش زعيم، از اعضای «کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران در گفت و گو با راديو فردا ابتدا در باره دلايل انتشار اين بيانيه گفت:

کوروش زعيم: در بيانيه های گذشته، کميته دفاع از انتخابات آزاد، پيشنهاد کرده بود که بيست و چند مورد تخلفات قانون اساسی و حقوق بشری هست که برای اينکه ما به انتخابات آزاد برسيم بايد آن شرايط فراهم گردد تا بشود نام انتخابات را انتخاباتی تقريبا آزاد گذاشت.

منتهی چون بيانيه های کميته دفاع از انتخابات آزاد ناديده گرفته شد و شرايطی هم فراهم نشد که شرايطی که خواسته ما بود به وجود بيايد، مانند دوره های گذشته رد صلاحيت ها به صورت گسترده انجام شد.

تفاوتی که بين اين انتخابات و انتخابات گذشته بود، اين بود که رد صلاحيت ها را هيئت اجرايی وزارت کشور انجام نمی داد بلکه شورای نگهبان می کرد؛ اين بار رد صلاحيت اين رده را خود وزارت کشور انجام داد و شورای نگهبان، که طبق قانون اساسی، موظف است که تخلف از قانون اساسی را ايراد بگيرد، اين کار را نکرد.

راديو فردا: کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بيانيه خود اعلام کرده است که انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با مفاد قانون اساسی مغايرت دارد. اينها چه مغايرت هايی هستند؟

زعيم: يکی آزادی رسانه ها است، دسترسی به رسانه ها است، آزادی فعاليت سازمان های سياسی و صنفی، آزادی بيان است و آزادی گرد همايی است که هيچ کدام از اينها مطابق دوره های گذشته رعايت نشده است. البته اين بار خيلی سخت ترانجام شد.

تصور می کنيم که حلقه خودی ها آن چنان محدود شده و تقريبا منحصر به جناح نظامی گرای حاکم شده که حتی گروه هايی از درون حاکميت هم لب به اعتراض گشودند و يا باترديد، يا با اعتراض شرکت کردند و يا اصلا از شرکت در انتخابات خودداری کردند.

ما اين مجلس را يک مجلس بسيار بسيار انحصاری می دانيم و انتخابات هم تقريبا می شود گفت از پيش تعيين شده است که چه کسانی بايد انتخاب بشوند.

آقای زعيم در بيانيه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نوشته شده که هيئت های اجرايی بسياری از مواد قانون اساسی و منشور انتخاب آزاد سالم و عادلانه مصوب اتحاديه بين المجالس را نقض کرده اند و اين اقدام مغايربا استانداردها است. اين موضوع در نتيجه رای گيری چه مشکلی می تواند به وجود آورد؟

زعيم: بيشتر ردصلاحيت ها، طبق قانونی که به وزارت کشور و هيئت نظارت اجازه می دهد که صلاحيت ها را بررسی کند، مانند نداشتن پيشينه کيفری، بزهکاری و يا مواردی که در همه کشورها وجود دارد، اين بار پا را فراتر گذاشته اند و روی توجيه اينکه ما تصور می کنيم که فلان اشخاص تعهد به فلان مورد ندارند و يا تصور می کنيم که طرز فکرشان چيست، اين گونه رد صلاحيت کردند.

اين رد صلاحيت ها به طوری غير قانونی و گسترده بود که شورای نگهبان، که هميشه شناحته شده بود به عنوان نهادی که رد صلاحيت های گسترده می کند، مجبور شد خيلی از اينها را برگرداند. و اين نه تنها مخالف قوانين انتخابات آزاد بين المللی است و مواردی که در آنجا شرح داده شده، بلکه مغاير با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است.

آقای زعيم در بيانيه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه آمده است که تمام کانديداها ابزارهای تبليغات يکسانی نداشتند و امکان رقابت آزاد و سالم نبوده و امکاناتی از جمله ابزارهای تبليغاتی و استفاده از رسانه ملی يا رسانه های ديگر برای آنها وجود نداشته، اين را چگونه ارزيابی می کنيد؟

زعيم: اصلا کل قانون تبليغات و مبارزه انتخاباتی در ايران تخلف از آزادی است، گرد همايی، آزادی بيان است چون برای تبليغات در انتخابات بيشتر از هفت روز وقت ندادند و حتی در آغاز اعلام کرده بودند که تصويرشان را هم نبايد روی تراکت های خود چاپ بکنند، رسانه ها هم به جز برای کسانی که خيلی نزديک به حاکميت کنونی بودند، بسته بودند.

در ساير کشورها برای انتخابات شش ماه تا يک سال وقت دارند که خودرا به رای دهندگان بشناسانند، اينجا هفت روز آن هم با محدوديت های بسيار زياد مهلت داده می شود. به همين دليل است که کميته دفاع از انتخابات آزاد به اين اعتراض کرده و اين برخورد را مغاير با موازين دموکراسی و انتخابات آزاد دانسته است.
بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما