استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
نهضت آزادی/حزب ملت ایران
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
حزب ملت ایران: صحنه‌آرای به قدرت رسیدن کارگزاران حکومتی نباشیم
15 فروردین 1388       بازگشت به صفحه قبل 
حزب ملت ایران: صحنه‌آرای به قدرت رسیدن کارگزاران حکومتی نباشیم

14 فروردین 1388
خرداد: حزب ملت ایران در نوروز باستانی درباره ی انتخابات ریاست جمهوری بیانیه ای صادر کرد.
حزب ملت در بیانیه ی خود پیش نیازهای یک انتخابات آزاد و دموکرات را آورده و خواستار تمکین حاکمیت از آن ها شده است.

متن کامل این بیانیه چنین است:

هم ميهنان! بنيادی ترين ويژگی سامان های مردم سالار در چگونگی گزينش نامزدها و ميزان نقش آفرينی و استقلال رای برگزيدگان آگاه ، کارآمد و کارآزموده ملت که تمامی گروههای اجتماعی - سياسی جامعه را نمايندگی کنند ، تشکيل می دهد بر پايی چنين سامانی پر توان و کثرت گرا که برآيند اراده ملت باشد ، می تواند خواسته های ملت و حقوق ملی را در تمامی عرصه های ملی و بين المللی تضمين و اعاده نمايد ، از اينروست که چنين پارلمانی را از بن پايه ترين پيش شرط های حاکميت دموکراسی در جهان ملت ها می دانند .
هم ميهنان ! در کشورهای مدعی دموکراسی و مردم سالاری چون باور به مشارکت راستين مردم نهادينه نشده است و عموماً کاربدستان خود را قيم مردم می پندارند ، مردم تنها به صورت کميت های عددی برای تاييد صوری عملکردها و چهره به اصطلاح مردمی دادن به رفتارها و کردارهای عوامفريبانه کاربدستان به ميدان آورده می شوند .

ناگزير در چنين مجموعه هايی زور به مثابه ابزار اداره جامعه کاربرد پيدا می کند و مردم به خودی و غير خودی تقسيم و تبعيض های قومی – جنسيتی دامن می گستراند و ارکان نظام از آنجمله رکن پايه ای دموکراسی که انتخابات است از فلسفه وجودی خود که حاکميت ملت است تهی شده و کشور به گژ راهه سوق داده می شود .
زنان ومردان ايران ! ملتی که بيش از يکصد سال پيش بر دوام برای رهايی از ديکتاتوری و استقرار حاکميت قانون مبارزه کرده است امروز با شرايطی روبروست که حاکی از نابسامانی ، ناکار آمدی و نا هماهنگی در بخش های گوناگون داخلی و خارجی که به پايمال شدن منافع ملی و همه آزاديهای فردی و اجتماعی مردم در داخل و انزوای سياسی بين المللی ( جز رابطه با شماری کشورهای بی اختيار در سطح جهانی ) انجاميده است .
حزب ملت ايران با بيش از ۶۰ سال تجربه گرانسنگ در سال ۱۳۷۲ پيش شرط هايی را برای برگزاری انتخاباتی سالم که مورد توجه ملت باشد تقديم کرد تا از آن طريق در راستای گذار سالم و آرام از زير سلطه به سامانی مردم سالار را که بی شک در گرو برگزاری انتخابات سالم و آزاد قرار دارد تجربه کند .
اکنون نيز در آستانه گزينش رياست جمهوری اسلامی بار ديگر پيش شرط های هر گزينش ملی را به گونه رهيافت سنجيده برای رهايی ايران از ورطه از هم گسيختگی نا کار آمدی ، فساد وبحران در جای جای کشور و بخش های اقتصاد و توليد فرهنگ ، آموزش و پرورش ، صنعت ، بهداشت و درمان ، کشاورزی ، دادگستری ، دانشگاه ، زنان ، اقوام ، آموزگاران ، کارگران و ديپلماسی خارجی ناکارآمد ياد آور می شود ، تا بتوان در سايه عمل به آنها و رفع کاستی ها اميد به بهبود وضع را منتظر شد و انتظار مشارکت همگانی را نيز داشت .

هم ميهنان ! مشارکت در هر گزينشی بدون برطرف کردن شرايط زير جز صحنه آرايی برای به قدرت رسيدن شخصی ديگر از حلقه ۱۰۰ نفری کاربدستان فعلی که عموماً مسئوليت کشاندن کشور به بن بست کنونی را عهده دارند ، نخواهد بود .

حزب ملت ايران يکبار ديگر پيش شرط های انتخابات سالم و آزاد را برای آگاهی مردم عزيز به شرح زير اعلام می دارد :
۱- پديد آوردن فضای سياسی باز از راه :
- تامين آزادی گفتار و نوشتار و گردهمايی و جلوگيری از تجاوزگری گروههای فشار به هر عنوان
- آزاد گذاردن سازمان ها ، حزب های سياسی دگر انديش، اتحاديها و سنديکا های صنفی و نهادهای مدنی هر گروه اجنماعی .
- اجازه نشر به همه روزنامه ها ، ماهنامه ها ، کتابهای دارای بينش گوناگون بر کنار از سانسور
- رفع تبعيض در بخش های مختلف جامعه به ويژه در ميان زنان – پيروان اقوام ايرانی و مذاهب مختلف قانونی به ويژه کردها
- حذف نظارت استصوابی مغايرقانون
- جلوگيری از دخالت نهادهای نظامی - امنيتی در گزينش های ملی
۲- ايجاد ايمنی قضايی از راه :
- باز گرداندن صلاحيت عام دادگاههای عمومی و برچيدن دادگاههای اختصاصی جز آنچه در قانون اساسی پذيرفته شده است
- رسيدگی به بزه های سياسی در دادگاه عمومی با حضور هيات منصفه و بصورت علنی با شرکت وکيل دادگستری
- آزادی زندانيان سياسی – اجتماعی و مدنی بويزه دانشجويان در سراسر کشور و دانشجويان کرد در مناطق کرد نشين
- دادن تامين لازم به انبوه ايرانيان آواره در سراسر جهان که به ناچار به کشورهای بيگانه کوچ کرده اند
- ايجاد زمينه آشتی ملی ، با تشکيل کميته ای مردمی زمينه اعاده حرمت و رفع ستم از کسانی که در درازای ۳۰ سال گذشته مظلوم واقع شده اند

حزب ملت ايران بر اين باور است با تامين و رفع کاستی های ياد شده می توان از انتخابات سالم و آزاد سخن گفت .

بديهی است حزب ملت ايران همواره ديدگاههای خود را از طريق نشر اعلاميه های دبير خانه حزب به آگاهی همگان رسانده و اظهار نظر های شخصی و پراکنده افراد بعنوان نظر شخصی آنها تلقی می شود.

انتخابات سالم وآزاد رکن بنيادين دموکراسی است
برقرار باد نظام مرد سالار پايندان حکومت قانون و حاکميت ملت
برچيده باد زندان سياسی

دبير خانه حزب ملت ايران
تهران ، ۱۲ فروردين ماه ۱۳۸۸ خورشيدی
بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما