استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
دیدگاه
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
نامه سرگشاده به کدیور و مهاجرانی / داریوش احمدی
3 شهریور 1389       بازگشت به صفحه قبل 
نامه سرگشاده به کدیور و مهاجرانی / داریوش احمدی

3 شهریور 1389

حضرات آقایان حجت الاسلام محسن کدیورو عطا الاه مهاجرانی " اصلاح طلب"

چه بسا مشاهده میشود که شما و همفکرا نتان در موارد ومسائل سیاسی ایران اظهار نظر میفرمائید که در جامعه آزادیخواه ایرانیان نه تنها امری پسندیده بلکه ضروری هم محسوب میگردد.
نخبگان آزاده نیزبا شما تبادل نظر کرده و چا لشگری دموکراتیک را در پیش گرفته اند که از محاسن آزاده گی و آزادیخواهی آنهاست ودموکراسی را هم بدرستی در جامعه ای سکولارمیپندارند همانطورکه تاریخ رهائی- و حقوق بشرنیزشاهد آن بوده وهست. امروزآزادیخواهان ایرانی خوش آمد گفتن به مخالفان حاکمیت وحکمرانان ضد مردمی ایران را در برنامه مبارزه خود قرار داده اند وقضاوت حقوقی را بآینده وآنهم در فضائی آزاد بدادگاهای مردمی سپرده اند.
اما گوئی شما تاریخ سی سال گذشته و عمل کرد کل "اصلاح طلبان" را بفراموشی سپرده اید درسال 76 رای بیش از 20 میلیون ناراضی از حاکمیت را کسب کردید وملتی که به آینده ئی بهتر چشم دوخته بود مجددا بدام افتاد وشما نه تنها بعهد خود وفا نکردید بلکه سعی کردید چهره کریه المنظر حکومت را با نیرنگی بی سابقه بزک کنید و حتی جهانیان را که در انتظار قانونمندی بودند با حیله سردرگم کردید . در 8 سال حکومت فریب شما ملت آزادیخواه ایران همچنان در سایه شوم ولایت فقیه شاهد بال وپر زد عزیزان خود وبخون غلطیدن آنها بود.
امروزه چهره واقعی وضدمردمی وخرافی جمهوری اسلامی برساده لوح ترین طبقه جامعه نیزروشن شده است واین ساختارشوم درحال فروپاشی است ولی شما و هموندانتان با تکیه بر حکمت الهی که نقطه مشترک فکری شما و هیات حاکمه است واین شانسی را بشما میدهد که در این سیستم با ترفندهائی جدید درنجات آن بکوشید شاید مجددا بقدرت بازگردید.
آقایان محترم : شما وهمفکرانتان با ایمانی راسخ باحکام آسمانی نمیتوانید با اندیشه گرائی میانه خوبی داشته باشید و حاکمیت واراده مردم را پایه قانون و اداره جامعه بدانید ازاینرو شما آقای اکبر گنجی این مبارز واقعی را که مدتها ست باخردگرائی با خرافات ودروغهائی مانند قصه اما زمان یا وحی وغیره بمبارزه برخواسته وبدامان جبهه روشنفکری آمده که البته مایه وجوهرآزادیخواهی بایستی در وجودش میدرخشیده است درود بر اوباد. اما شما بر عکس اورا بچالش میکشید ونفرین میکنید وناگفته نمانداین حرکت ارتجاعی شما دربین آزادیخواهان بمحبوبیت آقای گنجی افزود.
امروزه نسل جوان ایران برای حقوق بشرودموکراسی مبارزه میکند وکرامت وحیثیت خود را درجهان هستی میجوید و پوینده است با پرسشهائی زیاد! استفاده ازنرم افزاروسخت افزارکار را بر ایشان ساده وبرای جمعی از نسلهای قبل ازانقلاب دشوارتر!. جامعه آزادیخواهان ایران تاریخ گذشته را چراغ راه آینده دانسته وآزمودن آزموده را کاری عبث میداند. روشنفکران آزادیخواه وملی ما با روشنگری تودها راهی را پیش گرفته اند تافراز و نشیب آن برای همگان روشن وراه گذشته نیزبفراموشی سپرده نشود.
مثلا ملیون امروردرقکر جوابگوئی درمقابل کردار رهبری جبهه ملی در قبل از انقلاب میباشند که درنتیجه نا آگاهی و کم تجربگی در سیاست علنی بدام آقای خمینی افتادند یا کسانی که خود را ملی مذهبی مینامند باید راه خودرا مشخص کرده وحاکمیت ملی را درصدر خواسته های قراردهند و دین ومذهب را بقلب خود بسپارند. باید گفت که در راستی و پاکدامنی اکثراین اشخاص تردیدی نیست. اماکسانی هم که سعی کردند لیبرالیسم را به کلمه ای توهین آمیزتبدیل کنند یا به تبلیغ جامعه بی طبقه توحیدی پرداختند ودم از اقتصاد توحیدی زدند بایستی در پیشگاه مردم پاسخگوی این اعمال وگفتار باشند. اینها بعضی مسائل هستند که مردم مطرح میکنند و باید به آنها بی کم وکاست جواب داده شود!
هممیهنان گرامی" اصلاح طلب":
مردم صلح دوست وستمدیده ایران شاید آنچه بر آنهاگذشت ومیگذرد ببخشند اما فراموش نخواهند کرد.
اما ایا شما در اطاق فکرتان از مردمی که در دوران شما بخاک وخون کشیده شدند ویا درسیاهچالهای جمهوری اسلامی وحشیانه مورد ضرب وشتم وتجاوز جنسی قرار گرفته اند یادی کرده اید؟ آیا از توده 20 میلیونی که بشما اعتماد کرد و درنتیجه گرفتاربدبختی د یگری شد بفکر تقاضای بخشوده گی بود ه اید؟ آیا حتی بفکر معذرتخواهی از انسانهائی اقتاده اید که روی حرف شما حساب میکردند وامروز در دام خونخوارترین وفرومایه ترین اراذل تاریخ معاصرایران گرفتارند ؟
شما آگاه باشید که اگراطاق فکرشما بتکفیر دگراندیشان آزادیخواه بپرتازد وپویای راهی برای نجات حکومت وسیستم جمهوری اسلامی باشد بهتر استکه این اطاق را بیک قرنطینه تبدیل کنید تا ملت آزادیخواه ایران راه آزادی را بدون آلوده گی "اصلاح طلبان" هموار کند.

از لطف شما با درود سپاسگزارم

به آرزوی حاکمیت ملی

داریوش احمدی

(همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران)

http://www.hambastegi-iran.org

2 شهریور1389

بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما