استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
کنگره ملی/ امیرانتظام
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
کنگره ملی یک ضرورت تاریخی برای استقرار دموکراسی/ محسن پرتوی
15 بهمن 1384       بازگشت به صفحه قبل 

کنگره ملی نه تنها در مقابل هیچ طرح دیگری قرار ندارد، که بر عکس با موازی نمودن تمامی طرحهای موجود و در نهایت قرار دادن نمایندگان تفکرات، سازمانها و جریانات سیاسی و فرهنگی در کنار یکدیگر، به نزدیکی و همسویی آنان در مقابله با حکومت دینی و استقرار دموکراسی نقش تعیین کننده ای برای همه جریانات مشارکت کننده ایجاد میکند. عناصر و عوامل کنگره ملی تمامی جبهه ها، احزاب، سازمانها، نهادها ، جمعیتها و شخصیتهای ایرانی هستند.

برای کسانی که هنوز در چنبره خود اندیشی با سیاست ضد جمعی روزگار میگذرانند، و در اوهامات خود سروری بسر میبرند، پذیرش و قبول طرحهایی که واقعیت حضور جمعی را با واقعیات درک از دموکراسی تواما نماید بسیار سخت و جانکاه است، علت این سخت پذیری، سخت شدگی نظرگاههای پنداری سالهای ابری بسیار طولانی است، که با حقیقت نیاز، ضرورت و کیفیت تغییر ایران امروز فاصله گرفته است.

آسیبهایی که تاکنون متوجه کلیت جنبش های ملی در ایران شده است نه فقط از سوی حاکمان مستبد بلکه از
کج اندیشی های جریاناتی بوده است که نتوانستند بجز خود و تفکرات کوچک خود، نواندیشی دیگری را بربتابند.

اکنون که طرح کنگره ملی کور سوی اندیشه آزادیخواهی و دموکراسی را بر پیکر و عرصه ورشکسته سیاسی اپوزوسیون ایران تابانده است، هنوزکسانی اندر خم پستوهای تاریکخانه سیاست بدنبال تکرار مکراراتی هستند که پاسخهای سخیف آنرا بارها دریافته اند.

دوران و زمان نو اندیشه نو میطلبد، و کنگره ملی با توجه به زمان طراحی گردیده است، طرحی که جامعه در حال ورود ایران به آن مرحله، بشدت به آن نیازمند است. آیا درک این مسئله یعنی ایجاد یک فضای همزیستی مسالمت آمیز سیاسی ثقیل است؟! و یا اینکه هنوز برخی بدنبال "تفکر سلطه"، باید توجیهاتی سخیفتر را حواله دموکراسی خواهان نمایند.

این موضوع بدیهی و ساده ای است که دموکراسی به معنی پذیرش یک تفکر خاص نیست و از یک خاستگاه و چارچوب سیاسی معینی پیروی نمیکند. این مسئله ممکن است برخی از کسانی را که چرا دموکراسی به معنی آنچیزی نیست که آنها میگویند، برنجاند. اما واقعیت همین است که آنچیزی که من میگویم عین دموکراسی نیست بلکه آنچیزی است که همه براساس مفاد حقوق بشر بر سر آن به توافق میرسند. یعنی تصمیم گیری جمعی و مشترک بر سر اصولی که حقوق و حاکمیت ملت ایران را در خود آشکار نماید. "حاکمیت قانون":، قوانینی که مردم ایران بصورت تاریخی همواره از آن محروم بوده اند.

اینجا باز هم از نظر مغلطه گر این پرسش طرح میشود که من هم همین را میگویم، بیایید با من همین رسالت را به سرانجام برسانیم. اکنون دیگر اما میتوانیم درک کنیم که این فلسفه بافی های خود محورگرایانه در قاموس "اندیشه سلطه"، هرگز به پایان نخواهد رسید مگر طرحی نو در انداخته شود که پایانی بر همه این سفسطه گری های مکرر باشد.

طرح کنگره ملی که از سوی مبارزان داخل از جمله مهندس امیر انتظام پس از آزمون طرحهای دیگر اعلام گردید یقینا با بازنگری نسبت به طرح های گذشته صورت پذیرفت. پیشهاد این طرح از یکسو، و مهندسی و اجرای آن از سوی دیگر همیاری و مشارکت همگان را میطلبد.

مشکل سیاسیون ایران همواره در این بوده است که تحولات سیاسی را در یک ایدئولوژی و یا در چار چوب یک برنامه ساده سیاسی یایان یافته تلقی نموده و سریعا آنرا عملی میخواهند. این تصورات ذهنی همواره نشان میدهد که سیاسیون ایران زحمت اندیشیدن و طرح و برنامه را بخود راه نمیدهند و تمام هدف آنها را تعویض حکومت سیاسی بر اساس تفکر خاص خوشان تشکیل میدهد، این تصور همیشگی تغییر حکومت بدون در نظر گرفتن آینده پس از آن است که همواره مردم ایران را دچار مشکلات عدیده نموده است.
برای نمونه این سوال را طرح میکنم کدامیک از جبهه ها، احزاب، سازمانهای گوناگون و گروهها و دستجات مختلف و مدعی دارای برنامه ای مدون در زمینه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مسنجم هستند؟! من بجرئت میگویم هیچکدام!!!

چون هیچکدام نمیتوانند چشم انداز روشنی نسبت به تحولات و تغییرات سیاسی آینده ایران ارائه دهند. چون هنوز از دریچه سازمانی و گروهی و قبیله ای به ایران بزرگ نگاه میکنند و دقیقا به همین دلیل است که تمامی
نادانسته های خود را عین واقعیات و منطبق بر آن میدانند.

برخی دوستان بصورت سنتی به قمه کشی سیاسی عادتی دیرینه دارند، این دوستان بیش از آنکه به پیدایی راه حل برای برون رفت از بحران کنونی در کنار دیگر مبارزان داخل و خارج از کشور بپردازند، با حمله به هر طرح دیگری بجز طرح خود، آنرا دشمنانه میپندارند، و در رد آن از بیان هر کذب تاریخی خودداری نمیکنند. اعتقاد و عمل استبداد منشانه ای که الگوی آن چیزی ماورای سیاستهای حکومت اسلامی نیست.


پاسخ به نیازهای تاریخ ایران نه به کشمکش در مورد طرحهای سیاسی، که به تشخیص، درک وهمگامی و همیاری سیاسی نیازمند است. نگاه گروه گرایانه به ضرورتهای تاریخ و نیازهای جامعه ایران بزرگترین خطای سیاسی است که خطر بازگشت دوباره استبداد را دامن میزند.

کنگره ملی نه تنها در مقابل هیچ طرح دیگری قرار ندارد، که بر عکس با موازی نمودن تمامی طرحهای موجود و در نهایت قرار دادن نمایندگان تفکرات، سازمانها و جریانات سیاسی و فرهنگی در کنار یکدیگر، به نزدیکی و همسویی آنان در مقابله با حکومت دینی و استقرار دموکراسی نقش تعیین کننده ای برای همه جریانات مشارکت کننده ایجاد میکند. عوامل تشکیل دهنده کنگره ملی تمامی جبهه ها، احزاب، سازمانها، نهادها، جمعیتها و شخصیتهای ایرانی هستند.

طرح کنگره ملی طرحی است که توسط برخی پیشنهاد دهندگان و امضا کنندگان طرح رفراندوم ارائه شده است. یعنی برخی کسانی که طرح رفراندوم را پیشنهاد کردند و یا امضا نمودند همان کسانی هستند که اکنو ن کنگره ملی را پیشهاد داده اند.

طرح کنگره ملی نباید کسانی را نگران کند که جایگزین طرح دیگر شود. کنگره ملی فضای نشست ملی است. فضایی که آزمون گفتمان مسالمت آمیز پلورالیسم سیاسی در آن رقم میخورد. جایگاهی است که هرفرد، گروه، سازمان، حزب و جبهه ای میتواند در فضای آن به تصمیم سازی بپردازد، ائتلاف نماید، دست به اتحاد بزند، همگرایی نموده همبسته شود. سرانجام آنچه که هدف کنگره ملی را تشکیل میدهد، ایجاد اتحاد عمل با اتخاذ مواضع مشترکی است که از سوی تمامی جریانات مشارکت کننده صورت میپذیرد. تمامی جریانات از راست تا چپ جمهوری خواه، سوسیالیستها، مشروطه خواهان، طرفدران رفراندوم جرایانات فرهنگی و روشنفکران فرهنگساز و......... را برای گفتگو در کنار هم میخواهد. بدیهی است که کنگره ملی بدنبال استقرار دموکراسی است و در این راستا دموکراسی خواهان نقش موثرتری در فرایند آن خواهند داشت.

طبق بر آوردهای کارشناسی از طریق مجمع ملی (نشست های ملی) به سازماندهی "نهاد کنگره ملی" پرداخته میشود. در مجمع ملی میثاقهای مورد وثوق بین جریانات شکل گرفته و سپس این میثاقها در "نهاد کنگره ملی" به میثاق ملی تبدیل خواهد شد.

مهندسی طرح پیشهادی از سوی رضا سیاوشی و چگونگی ترمیم، آغاز و اجرای آن به زمان معینی نیازدارد، و باید به آن سرعت بخشیده شود.( علت تاخیر خود اپوزوسیون است) قالب کلی طرح پیشنهادی قابل قبول است و باید تکامل بیشتری یابد.

شاید اگر دیگر بار به این واقعیت اشاره کنیم، که استقرار دموکراسی و آزادی به تنوع اندیشه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد، تاکید موثری کرده باشیم . الگوی حاضر کشورهای جهان پیش روی ماست، گرچه الزامی در اتخاذ سیاست انطباقی وجود ندارد، اما مکررا تاکید میکنیم که درجهان سیاست امروز، هیچ جریان سیاسی معینی حاضر به حذف غیر متفکرانه و غیر انتخابی جریانات دیگر نیست و این تجربه میتواند و باید بدوا در نهاد کنگره ملی و سپس درایران به محک آزمایش در آید.

محسن پرتوی 2005 feb 2
بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما