استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
دیدگاه
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
سخنی با آقای رضا پهلوی/جمال درودی
31 اردیبهشت 1391       بازگشت به صفحه قبل 
سخنی با آقای رضا پهلوی
جمال درودی (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
آقای رضا پهلوی انتظارداشتم شما را در یک میزگرد تشکیل شده از گروههای سیاسی با عقاید وافکارو دیدگاههای مختلف به بحث وگفتگو می دیدم به امید آنکه درآن نشست پرده ها کنار زده میشد وحقایق آشکار میگردید. گذشته مورد نقد وبررسی قرارمیگرفت وامروز ایران به تصویر کشیده میشد وبرای فردای ایرانی آزاد وسرافراز راهکاری ارائه میدادید وملت آگاهانه به داوری مینشست وسره را از ناسره جدا می ساخت. آقای رضا پهلوی امروزبنام یک ایرانی که درد وطن دارد با شما سخن میگویم شمائی که درتمام سخنرانیها وپیامها ومصاحبه های خود ازآزادی و دموکراسی واحترام به حقوق و رای ملت سخن گفته اید.البته جای بسی تعجب وخوشبختی است که برای اولین بار صدای آزادی ازخاندان پهلوی شنیده می شود. چون هرگزدرخانواده شما سابقه نداشته که به رای ملت توجه کرده باشند. بیاد داریم که پدربزرگتان به خواسته دولت فخیمه انگلیس به سلطنت رسید وبه تصمیم همان دولت از سلطنت خلع شد. نه آمدنش به خواسته ملت بود نه رفتنش. وپدرتان در شهریور 1320 بنا به اراده وخواسته متفقین که ایران را اشغال ودرزیر سیطره خود داشتند به ملت ایران تحمیل شد. پدر را برداشتند و پسر را جایگزین آن کردند بدون آنکه به خواسته ملت اهمیتی بدهند. درکودتای ننگین 28 مرداد این جاسوس سیا (کرمیت روزولت) بود که تاج وتخت از دست رفته را به پدرتان باز گرداند ومورد تفقد شاهانه قرارگرفت.

در انقلاب 57 شاهنشاه به دستورسفیران انگلیس وآمریکا برای همیشه ایران را ترک کرد. بنابراین طبق اسناد و مدارک تاریخی ملاحظه میکنید که در مدت پنجاه سال حکومت استبدادی وآزادی کش دوران پهلوی ها آنچه هیچگاه به حساب نیامد خواسته و رای ملت بود. البته تنها یک بار ملت توانست با تحمل هزینه ای سنگین اراده وخشم خودرا بر خاندان پهلوی حاکم کند آن هم درانقلاب سال 57 بود که پهلوی ها وطرفتارانشان مجبور به ترک ایران شدند یا به قولی فرار کردند .

آقای رضا پهلوی حال که به هر دلیل از آزادی ودموکراسی و رای مردم سخن می گویید بهتر آن است که مساله را بشکافید و واضحتر بگویید از دیدگاه شما آزادی چگونه تعبیر میشود؟ والگوی شما از آزادی چیست؟ آیا به همان آزادی معتقدید که پدر بزرگتان زیر چکمه های پلیس خفیفه در سلولهای مخوف زندان قصر با آمپول هوا به ملت ایران هدیه کرد؟ یا آزادی که پدر عاری ازمهرتان زیر سیطره حکومت فاشیستی ساواک برای مردم رنج دیده وستم کشیده ایران به ارمغان آورد؟ صادقانه به مردم ایران بگویید آزادی از دیدگاه شما چه مفهومی دارد. خوشبختانه هنوز شما به جایی نرسیده اید تا مردم آزادی را در حکومت خیالی شما تجربه کنند. سالیان سال آزادی خواهان وجوانان برومند این مرزوبوم فریاد آزادی سر داده اند وصدای آنان با سفیر گلوله ورگبار مسلسل درهم آمیخت... ای آزادی چه خونهایی که درپای تو ریخته شد و چه جنایتهایی که بنام تو کردند.!

1- آقای رضا پهلوی شما یک بار در خلوت خود این سوال را مد نظر قرار دهید. چرا ملت ایران انقلاب کرد؟ انگیزه اش چه بود؟ مردم چه میخواستند وچه نمیخواستند؟ از چه رنج میبردند؟ با اطمینان میگویم به این نتیجه خواهید رسید که انقلاب ایران تنها وتنها زاده وثمره پنجاه سال حکومت استبدادی وخفقان وضدآزادی رژیم پهلویها بود. البته پدرتان درآخرین روزهای حکومت خود به این نتیجه رسید و رسما دریک حالت درماندگی ویاس گفت :"صدای انقلاب شما را شنیدم "ولی خیلی دیر...اکنون نمیدانم آیا شما هم صدای مردم ایران را شنیده اید؟ یا نه؟ بگذریم.

آقای رضا پهلوی من هم براین اعتقادم که گناه پدر را به حساب فرزند نمیتوان گذاشت ولی بر این باورم اقرار به گناه از بار گناه میکاهد. امروز شما چه بخواهید وچه نخواهید وارث اعمال و کردار وجنایتهای پنجاه ساله حکومت استبدادی و وابسته خاندان خود هستید. لذا وظیفه دارید به ملت ایران پاسخ دهید. متاسفانه هیچگاه ازگذشته اظهار ندامت نکرده اید وهمیشه دربرابر این سوالات یا سکوت اختیار کرده اید و یا با سفسطه از کنار آن کذشته اید و در مواردی آنها را تایید کرده اید در حالی که باید قبل از هر حرکتی وجنبشی و ورود به صحنه سیاسی ایران حساب خود را از خاندانتان جدا می کردید و رسما از ملت بزرگ و بخشنده ایران به خاطر اعمال وکردار ناشایست پدرانتان پوزش میخواستید.

ولی متاسفانه چنین برخوردی ازشما دیده نشده ودرحال حاضربه همان راهی قدم بر میدارید که آنان رفته اند در اینجا بازمجبورم به سوابق تاریخی اشاره ای داشته باشم وبر این باورم که "گذشته چراغ راه آینده است " تمام افراد خانواده پهلوی برای رسیدن به امیال وخواسته های خود از هیچ توطئه وفریبکاری وجنایتی ابا نداشته اند ودرمواقع بحرانی وحساس دست نیاز به بسوی همه کس حتی دشمنان ملت دراز می کردند واز آنان یاری میخواستند واعتقادات مذهبی مردم را به بازی میگرفتند. پدربزرگ درایام عزا داری گل به سرمیمالید وپای برهنه درجلوی دسته جات حرکت می کرد. آیا به آنچه می کرد اعتقاد داشت؟ و پدرتان مرتب اعلام میکرد من نظر کرده هستم وامامان من را از مرگ نجات داده اند. از خود شما استفاده ابزاری کردند یادتان هست که تسبیح دانه درشتی به دستان کوچک شما دادند وبه دور حرم گردانیدند و فیلم آنرا برای فریب مردم ساده اندیش و معتقد به نمایش درآوردند؟ از جمله این نوع اعمال در خانواده شما بسیار اتفاق افتاده. متاسفانه این محدوده نوشتار اجازه نمی دهد به همه این ماجراها و زدوبندهای سیاسی با بیگانگان و چگونگی به غارت بردن ثروت این مردم محروم وگرسنه به خارج ازکشور سخن بگویم. باشد تا وقت دگر...

آقای رضا پهلوی همگان میدانند که شما به همان شیوه گذشتگان خود عمل می کنید و برای رسیدن به خواسته های خود به هر عملی دست میزنید چنانکه امروز شاهدآنیم که با دشمنان ایران نشست و برخواست دارید و دست در دست گروههای جدایی طلب که برای پاره پاره کردن ایران عزیز دندان تیز کرده اند می گذارید.

2- خیلی متاسفم برای شما. آقای رضا پهلوی شما بهترازهرکس میدانید که در تمام جوامع سیاست مداران واحزاب و گروهای سیاسی طی ارائه مرام نامه واساسنامه خط مشی سیاسی خودرا اعلام میکنند ودرآن چهارچوب به فعالیت ادامه می دهند ولی چگونه است درحالی که وارد مبارزات سیاسی شده اید تا کنون هدف وخواست وتمایل خودرا ابراز نکرده اید .تنها به این پسنده میکنید که من تابع رای ملت هستم. البته همه موظف قبول رای اکثریت ملت هستند. این چیزتازه ای نیست ولی حق ملت ایران است بداند شما سلطنت طلب هستید یا جمهوری خواه .یا....؟ هرعقیده ای داشته باشید گناهی متصور شما نیست ولی لااقل این شجاعت را داشته باشید که نظریه وخواسته خودرا اعلام کنید. ما درحال حاضرمیبینیم یاران وطرفداران شما نگران هستند وآنان جلوترازشما حرکت می کنند واز قبل ردای سلطنت را برای قامت شما دوخته اند وشما را "رضاشاه دوم "نامیده اند .لااقل به آنها پاسخ دهید وازاین فرصت بدست آمده حداکثراستفاده کرده و تشکیلات سلطنت طلبان را اداره کنید. شاید دری به تخته بخورد و روزی شما با آمال وآرزوی خود برسید! "آرزو بر جوانان عیب نیست". آقای رضا پهلوی شما امروز از آن سردنیا برای ملت فهیم وبزرگ ایران دستورالعمل صادرمیکنید. شاید هنوزبر این باورید که جوانان ایران زمین حاضراند با خون خود فرش قرمز زیر قدمهای شما بگسترانند وتاج کیان بر سر شما بگذارند؟! اگر چنین آمال و آرزو درخیال خود پرورانیده اید بدانید کاملا دراشتباهید. متاسفانه شما ملت ایران را نشناخته اید.حق هم دارید. چون هرگزدرمیان مردم ایران نبودید. شما ازدرد ورنج کارگرایرانی، کشاورز ایرانی جوان ایرانی .........چه میدانید؟ از زجروشکنجه وشلاق و زندان چه می دانید؟ ملت رنج دیده ومبارز ایران بیش از یکصد سال برای کسب آزادی مبارزه کرده و دراین راه فرازونشیب ها طی کرده وخونها داده . مطمئن باشید به این آسانی و با درباغ سبزها باردیگربه دام خاندان پهلوی نخواهد افتاد.

برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه

پاینده ایران ا

جمال درودی

عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران30اردیبهشت1391


بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما