استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
نهضت آزادی/حزب ملت ایران
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
ياد هيجدهم تيرماه ۷۸ گرامی باد/بيانيه حزب ملت ايران
16 تیر 1387       بازگشت به صفحه قبل 
ياد هيجدهم تيرماه ۷۸ گرامی باد، بيانيه حزب ملت ايران
هم ميهنان!
فردای تاريخی هر ملت در گرو شناخت همه جانبه گذشته و حال آن است و توانمندی های نسل کنونی را با ياد آوری کار آوريهای او ميتوان شناخت و باز شناساند.

کوتاه زمانی از دشنه آجين شدن داريوش و پروانه فروهر و ديگر دگرانديشان نگذشته بود که ملت با توطئه کوی دانشگاه روبرو شد.

از اينرو در برخورد هنگامی با سالگرد خونين هيجدهم تير ماه ۱۳۷۸کوی دانشگاه که خاطره آن چون ۱۶ آذر ۳۲ و يکم بهمن ۴۰ در سينه های مردم خوب ايرانشهرمان فراموش نشدنی و در تاريخ ملتمان ثبت است .

زنان و مردان!
نه سال پيش در چنين روزی خرد گريزان زخمی کهنه را سر گشودند و به گونه ای ديگر دانشگاه,اين خانه دانش و سنگر آزادی را به خون دانشجويان فرهيخته و آزاديخواهان رنگين کردند و شماری از دانشجويانرا نيز از بام به زير افکندند تا آنجا که يکنفر به شهادت رسيد و عده ای از دانشجويان ژرف انديش و شماری از همرزمان حزب ملت ايران چون مبارزان ديرپای ,خسرو سيف دبير حزب ملت ايران,فرزين مخبر,بهرام نمازی,مهران مير عبدالباقی,مجيد نيارمی و عده ای از هواداران را به اتهام سازماندهی اين رخداد به بند کشيدند در حاليکه شرکت همرزمان در تظاهرات ۱۸ تير بگونه سياست هميشگی حزب در حمايت از دانشجويان بود.


هم ميهنان!
جوانان فرهيخته ايران طلايه داران خواستهای بزرگ ملتی هستند که راه و رسم با شرف زيستن را بدور از خشونت در مکتب آزاد انديشانی چون مصدق بزرگ آموخته و هرگز حقيقت را فدای مصلحت نکردند.

اين جوانان نمايندگان راستين ملتی هستند که تمام راههای قانونی ابراز عقيده و بيان رابر روی خود بسته ميبينند.
اينان فرزندان ملتی هستند که از تبعيض های گونه گون-قومی و جنسيتی و اجتماعی از بيداد,بی عدالتی و بی فردائی به جان آمده اند که بجای پاسخی شايسته به آنان و در مان زخمهای اجتماع هر از گاه شماری از از اين فرهيخته گان دختران و پسران به بند کشيده ميشوند و عمر خود را بجای پشت ميز درس و دانشگاه در پشت ميله ها سپری ميکنند و عده ای بناگزير به کشورهای بيگانه پناه ميبرند.
هم ميهنان,زنان و مردان ايرانزمين!
با اندوه بسيار کاربدستان بر اين باور پای ميفشارند که با خاموش کردن اين فروزه های اميد انگيز ميتوانند پرتو روشنی بخش سپيده را انکار کنند و خواهند توانست با سرکوب و اختناق خواست و اراده ملت را به کژ راهه بکشانند,در حاليکه به اين ترتيب بر سياهی عملکرد و نابسامانی اقتصادی,سياسی و اجتماعی و فرهنگی خود می افزايند.
هم ميهنان!
در ايران امروز رنگها پريده, سرها آشفته در دود و دم اعتياد گرفتار و نگهبانان به اصطلاح امنيت در هر کوی و برزن در لوای برقراری امنيت اجتماعی به سرکوب و ايجاد رعب مشغول و حيثيت ذاتی انسان بی اعتبار و هيچ دستگاهی خود را پاسخگونمی داند و اکنون در روزگاری اينچنين بار ديگر ياد اين روز بزرگ راگرامی ميداريم تا آيندگان از شيوه کشور داری کار بدستان هرچه بيشتر آگاه شوند.
حزب ملت ايران ضمن محکوم کردن يورش به مراکز علمی و پژوهشی و اشغال آنان توسط نيرو های سرکوبگر بر اين باور است کهدانشگاه بايد از استقلال برخورداربوده و مصون از هرگونه تجاوز و دست اندازی حاکمان باشد که زور بادانش و پژوهش سازش ندارد و ادامه چنين روندی در ميان ديگر ناهنجاری های زندگی ملی , ايران بزرگ را در غرقاب خود فرو ميبرد و در اين ورطه هولناک ايران ستيزی,ندانم کاری و پافشاری نا شايستگان کاربدست بر برنامه های شعار گونه و عوامفريبانه ای وا پسگرايانه هستی ملت به باد ميرودو ميهنمان از يک سوی با تاراج منابع ملی,فقر خانمان بر انداز و پی آمد های شوم فضيلت سوز آن,گرسنگی وبرهنگی,رشوه خواری,ويژه خواری(رانتخواری) باند بازی ,گرانی ,بی کاری,نا امنی و سقوط ارزش های اخلاقی و انسانی از ديگر سوی با ديپلماسی واکنشی- شعاری بی منطق و ضد منافع ملی جهان را رو در رويمان قرار داده اند تا شايد آتش افروزجنگی ديگر برای ادامه حياتشان شوند.
زنان ,مردان و دانشجويان عزيز!
سپيده فردا از پس شب تاريک در حال بر آمدن است.
اگر من و تو ما شويم و يگانگی اقوام ايرانی را در ميهن بزرگمان راهبرد خود قرار دهيم و به مبارزه مستمر خود با خودکامگی,انحصار گری ,بی قانونی,بيگانه پرستی و جدايی خواهی ادامه دهيم تا ايران به راستی متعلق به همه ايرانيان شود و بی شک حاصل تلاشمان حاکميت ملی و رسيدن به عدالت اجتماعی و آزادی خواهد بود .
بهوش باشيم تنها رهيافت بدور از خشونت از بن بست پيش روی ملت,ايجاد جبهه همبستگی ملی متشکل از نيرو ها, سازمانها و شخصيتهای باور مند به عدالت ,آزادی و استقلال است.
بر قرار باد جبهه همبستگی ملی برای مردمسالاری
پر توان باد جنبش دانشجوئی ايران
بر چيدن زندان سياسی خواست ملت ايران است

دبير خانه حزب ملت ايران
تهران- ۱۸ تير ۱۳۸۷ خورشيدی
بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما