پیام شب یلدا/ عباس امیرانتظام

وطن به خاک تو سوگند و سخت سوگندی ***اسیر عشق تو حاشا هراسد از بندی هم میهنان ارجمندم، فرارسیدن کهن جشن و آئین یلدا را به شما خجسته باد و شاد باش می‌گویم. یلدا، میلاد خورشید مهر افروز و پر فروغ است، که شبان دیجور را روشنایی و گرما، زندگانی و امید می‌بخشد. در فرهنگ … ادامه خواندن پیام شب یلدا/ عباس امیرانتظام